Deze testen zoeken naar een bepaalde ziekte

Articles in Ziekten

ALAT
Wat betekent de uitslag van ALAT ? Synoniemen: GPT, ALT Het bloedonderzoek naar...
Alkalische fosfatase
Wat betekent Alkalische fosfatase? De test bepaalt de hoeveelheid van het enzym...
Adiponectine
Wat betekent de uitslag van  Adiponectine ? Adiponectine is een eiwit dat...
Amylase en lipase
Wat betekent a mylase en lipase ? Amylase Deze test meet de enzymactiviteit...
Antistoffen tegen AMA Blottest (anti-mitochondriën)
Wat betekent AMA : AMA: ook wel anti-mitochondriën antistoffen,...
anti-CCP
Wat betekent  anti-CCP ? De test bepaalt of en in welke mate er...
Apolipoproteine A1
Wat betekent Apolipoproteine A1 ? Deze test is bedoeld om het risico op de...
Cytomegalie virus IgG/IgM CMV
Wat betekent de uitslag van Cytomegalie virus IgG ? Aantonen van een...
Candida Albicans IgG
Wat betekent de uitslag van  Candida Albicans IgG ? Als uw uitslag IgG...
ASAT
Wat betekent  ASAT ? Leverfunctie Referentiewaarden Bij gezonde mensen...
ASAT ALAT Gamma GT
Wat betekent ASAT ALAT Gamma GT ? Leverfunctie Referentiewaarden Bij gezonde...
Amylase
Wat betekent de uitslag van amylase? Deze test meet de enzymactiviteit van...
Helicobacter pylori
Wat betekent  helicobacter pylori ? Bloed- of ontlastingsonderzoek Er...
ASAT ALAT
Wat betekent  ASAT   ALAT ? Leverfunctie Referentiewaarden Bij...
Anti-nucleaire ANA screening auto-immuunziekte
Wat betekent de uitslag van  ANA ? Test om te onderzoeken of het...
Apolipoproteïne B
Wat betekent  Apolipoproteïne B ? Met deze test wordt Apo B in het...
Eiwit electroferese
Wat betekent de uitslag van Eiwit electroferese ? Deze test wordt gedaan om...
Hepatitis A
Wat is Hepatitis A ? De testen worden als positief of negatief gerapporteerd....
Genitale Herpes
Wat betekent  genitale Herpes ? Herpes Simplex Een recente...
Ceruloplasmine ziekte van Wilson
Wat betekent de uitslag van Ceruloplasmine ? De test meet de hoeveelheid van...
Homocysteïne
Wat is Homocysteïne ? Homocysteïne is een lichaamseigen stof die bij...
HbA1c diabetes
Wat betekent de uitslag van HbA1c ? Internationaal heeft men besloten de...
Hepatitis E
Wat is Hepatitis E ? Bij deze test worden de Hepatitis E antistoffen gemeten....
CEA
Wat betekent de uitslag van  CEA ? Het gebruik van dit antilichaam is...
Insuline
Wat betekent de uitslag van Insuline ? De test meet de hoeveelheid insuline in...
ANCA
Wat betekent  ANCA ? Deze test is relevant bij een verdenking op een...
CA 19-9
Wat betekent de uitslag van  CA 19-9 ? CA 19-9 is een tumormarker die...
Hb electroferese Sikkelcelziekte
Wat betekent de uitslag van onderzoek naar sikkelcelziekte en...
Factor V-Leiden
Wat betekent de uitslag van Factor V-Leiden ? Deze test meet de genetische...
Hepatitis C
Wat is Hepatitis C  – officiële naam Anti-HCV? De test meet de...
ENA
Wat betekent de uitslag van  ENA (extraheerbaar nucleair antigeen) ? De...
CA 15-3 tumormarker
Wat betekent de uitslag van  CA 15-3 tumormarker ? Waarom deze test? ...
Fructosamine
Wat betekent de uitslag van Fructosamine ? Fructosamine is een marker voor...
Q-koorts Coxiella burnetii
Wat betekent de uitslag van Q-koorts Coxiella burnetii ? Coxiella burnetii is...
HIV- 2 RNA
Wat betekent de uitslag van  HIV- 2 RNA ? Er zijn twee varianten van het...
Soluble Transferrine Receptor
Wat betekent de uitslag van  Soluble Transferrine Receptor ? ...
ziekte van Lyme Borrelia IgG en IgM
Wat betekent de uitslag van ziekte van Lyme Borrelia IgG en IgM ? De ziekte van...
Rubella rode hond
Wat betekent de uitslag van  Rubella rode hond ? Bij dit onderzoek wordt...
Leptospira IgM antistoffen ziekte van Weil
Wat betekent de uitslag van Leptospira IgM antistoffen ziekte van Weil ? ...
CD57 Natural Killer Cells chronische ziekte van Lyme
Wat betekent de uitslag van  CD57 Natural Killer Cells chronische ziekte...
Zika-Virus IgM Ak
Wat betekent de uitslag van  Zika-Virus IgM Ak ? Deze IgM test wordt...
Varicellazostervirus IgG (waterpokken)
Wat betekent de uitslag van Varicellazostervirus IgG (waterpokken) ? Voor de...
ziekte van Lyme Borrelia IgM en IgG Blot bevestigingstest
Wat betekent de uitslag van de  ziekte van Lyme Borrelia IgM en IgG Blot...
Pfeiffer
Wat betekent de uitslag van Pfeiffer ? Het resultaat van de test wijst op een...
Intrinsieke Factor anti-IF
Wat betekent de uitslag van Intrinsieke Factor ? De test bepaalt de...
Tryptase
Wat betekent de uitslag van Tryptase ? De Tryptase bepaling is een indicator...
Parvovirus B19 IgG (de vijfde ziekte)
Wat betekent de uitslag van  Parvovirus B19 IgG (de vijfde ziekte) ? Als...
HOMA IR
Wat betekent de uitslag van  HOMA IR Index ? Met deze test meten we de...
Ziekte van Lyme in teek
Wat betekent uitslag van de ziekte van Lyme in teek ? Er wordt getest op...
Lipase
Wat betekent de uitslag van Lipase ? Deze test meet de hoeveelheid lipase in...
Lipoproteïne(a) Lpa
Wat betekent de uitslag van Lipoproteïne(a )? Lipoproteïne (a) /...
Lupus Anticoagulans
Wat betekent de uitslag van Lupus Anticoagulans ? dRVVT screening uitslag is...
Malaria
Wat betekent de uitslag van Malaria ? Diagnostiek van malaria (dikke druppel...
Mazelen virus IgG
Wat betekent de uitslag van Mazelen virus IgG ? Voor dit onderzoek is er...

Sommige testen zoeken naar een specifieke  ziekte, andere onderzoeken geven meer een bepaalde richting aan.