Cytomegalie virus IgG/IgM CMV

Wat betekent de uitslag van Cytomegalie virus IgG?
Aantonen van een doorgemaakte CMV infectie (immuunstatus)

Wat betekent de uitslag van Cytomegalie virus IgM?
Aantonen van een eerste CMV infectie

  • Als uw uitslag kleiner is dan de genoemde referentiewaarde is uw uitslag negatief
  • Als uw uitslag hoger is dan de genoemde referentiewaarde is uw uitslag positief

 IgG

 IgM

 Interpretatie

 negatief

 negatief

 Geen infectie gehad

 negatief

 positief

 Vroege infectie; onderzoek na 2 tot 4 weken herhalen om IgG aan te tonen

 positief

 positief

 Primaire infectie

 positief

 positief

 In verleden doorgemaakte infectie met aspecifieke IgM reactie

 positief

 negatief

 In het verleden doorgemaakte infectie.

CMV wordt doorgegeven via direct en indirect contact met besmette lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, urine, sperma, cervixslijm, moedermelk en bloed. Meestal verloopt het zonder symptomen maar soms is er koorts en moeheid.

Risico's voor het ongeboren kind

Wie tijdens de zwangerschap voor het eerst in aanraking komt met CMV(die kans is minder dan 1%) kan het virus overdragen op het kind.  Van deze geïnfecteerde kinderen heeft 5 tot 10% al bij de geboorte meer of minder ernstige symptomen.

Bij 10 tot 15% van de ogenschijnlijk gezond geboren geïnfecteerde kinderen ontstaan er in de loop van de eerste levensjaren alsnog symptomen in de vorm van motorische of mentale achterstand of doofheid.
 Infectie vroeger in de zwangerschap geeft meer kans op ernstigere schade.

Congenitale CMV-infectie komt wereldwijd voor bij 0,5%-2% van de levend geboren kinderen. Congenitale CMV-infectie komt in Nederland voor bij 1 op de 200 pasgeborenen (ongeveer 0,5%). Dit houdt in dat er in Nederland jaarlijks ongeveer 1000 kinderen met een al dan niet symptomatische congenitale cytomegalovirusinfectie worden geboren. 180 van hen zullen hier blijvende gevolgen aan overhouden.

Vooral jonge kinderen scheiden CMV langdurig (jaren) in hoge mate uit in urine en speeksel. Met het toenemen van de leeftijd neemt frequentie en mate van uitscheiding af.

In een thuissituatie met jonge kinderen is overdracht van CMV moeilijk te vermijden maar door goede handhygiëne kan de blootstelling verminderd worden, dit omdat besmetting voornamelijk via de slijmvliezen verloopt,

Het advies aan zwangeren is; een goede handhygiëne bij contact met speeksel en urine van jonge kinderen;
Contact met speeksel van jonge kinderen vermijden door geen voedsel, bestek en bekers te delen.

Er is nog geen vaccin tegen CMV beschikbaar.

Zwangeren in Nederland worden niet routinematig gescreend op CMV-dragerschap. In de bevolking is het risico op het doormaken van een eerste CMV-infectie in de zwangerschap beperkt, minder dan 1%. Bovendien is het toepassen van een goede handhygiëne de enige mogelijkheid om dit risico verder te reduceren.

Volledige bescherming tegen CMV is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om met het aantonen van IgG antistoffen tegen CMV vast te stellen dat een zwangere eerder een CMV-infectie heeft doorgemaakt. CMV blijft latent in het lichaam aanwezig en kan regelmatig re-activeren, ook in aanwezigheid van antistoffen. Indien er geen IgG-antistoffen aantoonbaar zijn, kan er een primo-infectie met CMV plaatsvinden in de zwangerschap, waarbij de kans dat de zwangere het virus overdraagt op het kind ongeveer 50 % is. Indien er wel IgG-antistoffen aantoonbaar zijn, kan het virus tijdens een re-activatie eveneens worden overgedragen op het kind. De kans daarop is echter uiterst gering.

De aanwezigheid van IgG-antistoffen biedt dus een grote maat van bescherming, maar geen volledige bescherming. Daarnaast kan re-infectie met een ander (geno)type CMV voorkomen.

Bij verdenking op (primaire) CMV-infectie bij een zwangere, is het mogelijk dit te ondersteunen met behulp van IgM- en IgG-bepalingen.

Een infectie met CMV bij een zwangere verloopt meestal asymptomatisch. Bij verdenking op een CMV-infectie zal bij een zwangere bloedonderzoek worden verricht. Het ontbreken van IgM of het ontbreken van een significante titerstijging van IgG bij de moeder sluit een congenitale cytomegalovirusinfectie bij de foetus echter niet uit.

Indien er (verdenking op) een primaire CMV-infectie bij de moeder was of er klinische verdenking op congenitale CMV-infectie bij de pasgeborene is, dient u zich tot uw huisarts te wenden.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment