Apolipoproteine A1

Wat betekent Apolipoproteine A1?

Deze test is bedoeld om het risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten te schatten of om het effect van een cholesterolverlagende behandeling of leefwijze te volgen.

Met deze test wordt de hoeveelheid Apo A1 in het bloed gemeten. Apo A1 is een apolipoproteïne. Dit eiwit is een onderdeel van de vettransportdeeltjes (lipoproteïnes) die bloedvetten zoals cholesterol en triglyceriden via het bloed door het lichaam vervoeren.

De meeste vet transportdeeltjes bevatten veel cholesterol en triglyceriden. Het transportdeeltje dat zorgt voor het vervoer van het ‘goede' cholesterol heet HDL (high-density lipoprotein). Het neemt het teveel aan cholesterol op en vervoert het naar de lever. In de lever kan het cholesterol vervolgens worden hergebruikt of via de gal uit het lichaam verwijderd worden. De hoeveelheid Apo A1 neemt toe als de hoeveelheid HDL in het bloed stijgt en neemt af als de hoeveelheid HDL in het bloed daalt.

 Verhoogd

  1. Gebruik van geneesmiddelen, zoals sommige middelen tegen epilepsie (carbamazepine, fenobarbital), hormonen (oestrogenen, anticonceptiepil) en cholesterolverlagers
  2. Een zeldzame erfelijke ziekte (familiaire hyperalfalipoproteinemie)
  3. Regelmatig sporten en flinke inspanning
  4. Zwangerschap
  5. Lijnen (gewichtsverlies)

Verlaagd

Langdurige nierziekte ("chronisch nierfalen")

  1. Hartziekte
  2. Gebruik van geneesmiddelen, zoals: hormonen (progestagenen en androgenen), sommige bloeddrukverlagers (bètablokkers) en plaspillen
  3. Een zeldzame erfelijke ziekte (familiaire hypoalfalipoproteïnemie)
  4. Roken
  5. Suikerziekte die niet behandeld wordt

Een verhoogde Apo A1 is meestal geen probleem.

Bij een verlaagd Apo A1 is er vaak ook een verlaagde HDL (‘goed' cholesterol). Dat betekent dat de afvoer van cholesterol uit het lichaam minder goed verloopt.

Er zijn een paar zeldzame erfelijke ziekten die een laag Apo A1 geven waardoor deze patiënten weinig HDL (‘goed' cholesterol) in het bloed hebben en vaak grote hoeveelheden vet (hyperlipidemie) en LDL (‘slecht' cholesterol). Het gevolg is dat de patiënt sneller aderverkalking kan krijgen en daardoor een verhoogde kans op een hartaanval, hartziekte of herseninfarct.

Place comment