Fructosamine

Wat betekent de uitslag van Fructosamine?

Fructosamine is een marker voor diabetes, het is een vroegere marker dan HbA1c
Ook wordt deze test gebruikt als de HbA1c niet betrouwbaar genoeg is vanwege bloedarmoede.

De test bepaalt de hoeveelheid fructosamine in het bloed. Aan de hand van deze meting kan worden achterhaald wat het gemiddelde glucosegehalte (suiker) was in de voorgaande twee tot drie weken.

Fructosamine is een verzamelnaam voor een aantal eiwitten waaraan vrij glucose uit het bloed wordt gebonden. Als er veel glucose in het bloed aanwezig is, zal veel fructosamine gevormd worden. De hoeveelheid fructosamine in het bloed is een maat voor de gemiddelde bloedsuikerwaarde gedurende twee tot drie weken voorafgaand aan de meting.

Referentiewaarden voor fructosamine voor gezonde mensen liggen tussen 205 en 285 μmol/l. Voor diabetespatiënten gelden referentiewaarden tussen 228 en 563 μmol/l.

Licht verhoogd: Het suikergehalte in het bloed van de patiënt is in de laatste 2 à 3 weken iets te hoog geweest.

Sterk verhoogd: Het suikergehalte in het bloed van de patiënt is in de laatste 2 à 3 weken te hoog geweest.

Als wordt vermoed dat bloedarmoede de HbA1c-resultaten beïnvloedt, kan een fructosaminetest worden besteld. Het gebruik van de fructosaminetest wordt aanbevolen  bij patiënten met aandoeningen die de levensduur van rode bloedcellen, zoals bloedarmoede, beïnvloeden.
Fructosamine wordt gevormd door suiker in het bloed dat zich hecht aan een eiwit in het bloed. In tegenstelling tot hemoglobine, worden albumine en deze andere bloedeiwitten die fructosamine vormen niet beïnvloed door bloedarmoede omdat ze geen deel uitmaken van rode bloedcellen. Net als de A1C-test, hoe meer suiker in het bloed, hoe meer suiker zich hecht aan albumine en andere bloedeiwitten om fructosamine te vormen. In tegenstelling tot de A1C-test meet de fructosaminetest gemiddelde bloedsuikerspiegels in de afgelopen drie weken in plaats van de afgelopen drie maanden. Dit komt omdat albumine een kortere levensduur heeft dan hemoglobine.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment