ziekte van Lyme Borrelia IgM en IgG Blot bevestigingstest

Wat betekent de uitslag van de ziekte van Lyme Borrelia IgM en IgG Blot bevestigingstest?

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie BorreliaEr zijn twee typen antilichamen waarop men test: IgM en IgG.

IgM wordt door het lichaam als eerste aangemaakt en daarna IgG. Het duurt enige weken voordat er genoeg antilichamen zijn aangemaakt om aan te kunnen tonen. IgM verdwijnt meestal weer na enige maanden, maar kan ook aanwezig blijven als de bacteriën aanwezig blijven. IgG kan jaren in het lichaam blijven, ook nadat de bacterie uit het lichaam is. De antilichamen beschermen niet of niet voldoende tegen een volgende infectie met Lyme-bacteriën. Als men dus genezen is, en opnieuw wordt geïnfecteerd, dan kan men opnieuw ziek worden. Men wordt dus niet immuun!

Negatief:
Uw uitslag is negatief wanneer deze onder de referentiewaarde zit.
Als de uitslag negatief is zijn er geen antistoffen tegen Borrelia gevonden en is uw uitslag dus goed.

Positief:
Uw uitslag is positief wanneer deze hoger is dan de referentiewaarde. In dit geval is het verstandig uw uitslag te bespreken met uw behandelend arts.

Methode
Bij de Westernblot immunoblot test wordt een vergelijkbaar principe gebruikt als bij Elisa. In dit geval wordt echter niet de totale hoeveelheid antistoffen gemeten, maar de reactie tegen een aantal (10-20) verschillende Borrelia antigenen wordt zichtbaar gemaakt via bandjes in een zogenaamde blot.
Dit geeft een meer gedifferentieerd beeld wat bij deskundige interpretatie meer informatie kan opleveren dan de Elisa; zo worden in latere stadia van de ziekte soms andere bandjes in de blot zichtbaar. Wanneer er sprake is van voldoende voor Borrelia specifieke bandjes wordt de blot als positief beschouwd.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment