HOMA IR

Wat betekent de uitslag van HOMA IR Index?


Met deze test meten we de hoeveelheid glucose en insuline in je bloed na een periode van minimaal 12 uur vasten. Op basis van deze waarden kunnen we berekenen of insuline en glucose met elkaar in verhouding zijn of dat er sprake is van insulineresistentie of (pre)diabetes type 2. Daarnaast is deze waarde een goede graadmeter voor het succes van je inspanningen op gezondheidsgebied.

Dit bloedonderzoek bestaat uit:

* insuline

* glucose

* Homa index berekening

Insuline en Glucose worden gemeten en uitgedrukt in een Homa-index getal.

HOMA-Index

* kleiner dan

* groter dan > 2.0 is een indicatie voor een insuline resistentie

* groter dan > 2.5 insuline resistentie heel waarschijnlijk

* groter dan > 5.0 bij type-2 diabetici

Insuline is een hormoon dat geproduceerd wordt in de alvleesklier en zorgt voor een juiste instelling van de hoeveelheid glucose in het bloed. Mensen met diabetes mellitus type 1 (suikerziekte) maken zelf geen insuline aan en krijgen het daarom toegediend. Bij type 2 diabetes mellitus is er wel insulineproductie, maar is onvoldoende. Daarnaast kunnen ook de cellen in de weefsels ongevoelig geworden zijn voor de werking van insuline.

De insuline- en glucoseniveaus moeten goed in evenwicht met elkaar zijn. Te veel insuline in het bloed (hyperinsulinisme) kan veroorzaakt worden door een tumor die insuline aanmaakt (insulinoom). Ook kan het zijn dat de patiënt te hoge doses insuline krijgt voorgeschreven, waardoor de hoeveelheid glucose in het bloed te sterk daalt. Dat leidt tot symptomen als zweten, trillen, honger krijgen, verwardheid, duizeligheid, flauwvallen of een epileptische aanval, dit noemen we hypoglycemie (‘een hypo').

Ziektes met verhoogde hoeveelheid insuline in bloed kunnen het gevolg zijn van te hoge insulineproductie, zwaarlijvigheid of insulineresistentie (type 2 diabetes). Ook bij gebruik van verschillende geneesmiddelen zoals corticosteroïden en levodopa is de hoeveelheid insuline verhoogd.

Verlaagde hoeveelheden insuline komen voor bij diabetes mellitus type 1, afwijkingen van de alvleesklier (ontsteking) of uitval van het hersenaanhangsel (hypofyse).Ziektes met verhoogde hoeveelheid insuline in bloed kunnen het gevolg zijn van te hoge insulineproductie, zwaarlijvigheid of insulineresistentie (type 2 diabetes). Ook bij gebruik van verschillende geneesmiddelen zoals corticosteroïden en levodopa is de hoeveelheid insuline verhoogd.

Verlaagde hoeveelheden insuline komen voor bij diabetes mellitus type 1, afwijkingen van de alvleesklier (ontsteking) of uitval van het hersenaanhangsel (hypofyse).

Place comment