HIV- 2 RNA

Wat betekent de uitslag van HIV- 2 RNA?

Er zijn twee varianten van het HIV-virus bekend. Het eerst ontdekte virus (HIV-1) is het meest agressief. In 1985 werd in het Westelijk deel van Afrika een variant op het HIV-1 ontdekt,HIV-2 genaamd. Het HIV-2 is minder agressief dan HIV-1, het beloop is goedaardiger en trager. Mensen die geïnfecteerd zijn met HIV-2 hebben gemiddeld een langere levensverwachting dan mensen die met HIV-1 geïnfecteerd zijn. Bij bloedonderzoek wordt getest de daadwerkelijke aanwezigheid van HIV type 2.

Als er staat hiv virus niet aantoonbaar - negatief is de uitslag goed en is het virus niet aangetroffen

Als er staat hiv virus met een getal - positief, dan is de uitslag niet goed en het virus wel aangetroffen.

Methode: PCR

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment