Lupus Anticoagulans

Wat betekent de uitslag van Lupus Anticoagulans?

dRVVT screening uitslag is goed als de ratio lager is dan 1.2

lupus anticoagulans (aPTT-LA) uitslag is goed als deze tussen de 25.4 - 36.9 sec ligt.

Lupus beoordeling: negatief is goed,  positief er zijn Lupus Anticoagulans aanwezig.

Als u positief gestest wordt op Lupus anticoagulan wil dat zeggen dat er sprake is van een niet-erfelijke toestand waarbij het lichaam antilichamen maakt tegen een bepaald bestanddeel (fosfolipiden) van de membraan van de bloedplaatjes. Dit geeft het aparte resultaat dat aan de ene kant de APTT (stollingstijd) verlengd kan zijn wat meestal een bloedingsneiging geeft, en aan de andere kant een verhoogde kans op trombose.
De aanwezigheid van een Lupus Anticoagulans kan deel uitmaken van een zgn antifosfolipiden syndroom waarbij antifosfolipiden (anticardiolipinen) antistoffen kunnen worden aangetoond.
De aanwezigheid van het Lupus Anticoagulans is gerelateerd aan een verhoogde kans op trombose.
Wat deze toestand uitlokt, is meestal niet duidelijk. Het kan door infecties, medicijnen en andere ziektes uitgelokt worden.
Er is buiten een verhoogde kans op  trombose (trombose is de afsluiting van een ader of slagader door een bloedprop (trombus), ook een verhoogde kans op problemen tijdens de zwangerschap.

De meest voorkomende remmers van het stollingssysteem zijn lupus-anticoagulantia (LA). Net als het anti-cardiolipine antilichamen behoren ze tot een groep van anti-fosfolipide-antilichamen en remmen ze stollingsactieve fosfolipide-eiwitcomplexen. Laboratoriumtests vinden meestal een uitbreiding van fosfolipide-afhankelijke stollingstesten, zoals de aPTT. Er is echter geen eenvoudige standaardtest om LA te detecteren, dus een combinatie van verschillende "screening" en bevestigende tests moet worden gebruikt om LA te diagnosticeren.
Om LA te verifiëren of uit te sluiten, is bovendien een controle vereist na ongeveer 3 tot 6 maanden.
Bovendien wordt de immunologische bepaling van fosfolipide-antilichamen, in het bijzonder anti-cardiolipine-antistoffen aanbevolen, en mogelijk ook een ANA en AMA.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment