CA 15-3 tumormarker

Wat betekent de uitslag van CA 15-3 tumormarker?

Waarom deze test?
Om borstkanker te onderzoeken en het effect van de behandeling van borstkanker te volgen.

Wat wordt getest?
De test bepaalt de hoeveelheid CA 15-3 (kanker antigeen 15-3) in het bloed. CA 15-3 is een tumormerkstof (marker). De stof wordt gemaakt door normale cellen in het melkklierweefsel van de borst maar ook door kankercellen. CA 15-3 wordt door de cellen afgegeven waardoor het in kleine hoeveelheden in het bloed terechtkomt. Kankercellen maken veel meer CA15-3 aan dan normale cellen in het borstweefsel. CA 15-3 is niet betrokken bij het veroorzaken van kanker maar is een maat voor de groei van de tumor. Hoe meer kankercellen in het lichaam aanwezig zijn hoe meer CA 15-3 in het bloed wordt gemeten. CA 15-3 is niet specifiek voor borstkanker en kan dus ook niet gebruikt worden om de diagnose te stellen.

Wanneer wordt deze test gedaan?
De belangrijkste reden om de CA 15-3 test uit te voeren is om na te gaan of de behandeling van borstkanker effect heeft of om te controleren of de tumor na behandeling eventueel terugkomt. De beperking van deze test is dat het effect van therapie alleen gemeten kan worden in patiënten die voorafgaand aan de therapie al een verhoogd CA 15-3 in hun bloed hebben.

Wat betekent de uitslag?
De referentiewaarden voor CA 15-3 liggen tussen de 0 en 25 kU/L (0-25 U/ml). In het algemeen geldt dat hoe meer CA 15-3 in het bloed wordt gevonden, hoe groter de tumor is of hoe meer kankercellen aanwezig zijn. Het kan ook betekenen dat de patiënt zich in een vergevorderd stadium van de ziekte bevindt. Van belang is dat CA15-3 bij het vervolgen tijdens de therapie steeds door hetzelfde laboratorium wordt bepaald. Dit omdat er verschillen zijn tussen bepalingsmethoden van de laboratoria.

Normaal:
Normale (0-25 kU/L) of negatieve waarden voor CA 15-3 sluiten (borst)kanker niet uit en sluiten ook een vergevorderd stadium van de ziekte niet uit. Het kan voorkomen dat deze test te vroeg in het ziekteverloop is bepaald waardoor de hoeveelheid in het bloed nog te laag is om het te meten. Bovendien is in 1/3 van de vrouwen met een vergevorderd stadium van borstkanker CA 15-3 niet verhoogd.

Licht verhoogd:
De CA 15-3 waarde in het bloed kan ook licht zijn gestegen door andere oorzaken dan kanker zoals leverziekte, darmkanker, longkanker of een goedaardige borsttumor. Zelfs bij gezonde personen (bijvoorbeeld zwangere vrouwen) wordt soms een verhoogde waarde in het bloed gevonden. Het is wel gebleken dat bij deze personen de hoeveelheid CA 15-3 gedurende lange tijd stabiel blijft, terwijl bij borstkankerpatiënten de CA 15-3 waarde toeneemt als de tumor groeit.

Sterk verhoogd:
Met name bij de patiënten bij wie de tumor zich naar andere organen heeft uitgebreid (uitzaaiingen) zoals lever en botten is de uitslag sterk verhoogd. Bovendien neemt de hoeveelheid CA15-3 nog meer toe als de tumor groter wordt.

Verlaagd:
Als de therapie effect heeft zal in de loop van de tijd CA 15-3 dalen. Om een verlaging vast te stellen is het wel van belang dat de arts voorafgaand aan de behandeling de waarde van CA 15-3 in het bloed heeft bepaald.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment