Lipoproteïne(a) Lpa

Wat betekent de uitslag van Lipoproteïne(a)?

Lipoproteïne (a) / Lp(a) is een genetische risicofactor voor o.a. coronaire hartziekten en in het bijzonder carotis-stenosen*.

LP(a) lijkt op LDL-cholesterol, maar de werking en de effecten zijn nog niet helemaal bekend. Het is van invloed op de ontwikkeling van slagaderverkalking en op de stolling. Het LP(a) gehalte hoort onder de 300 mg/liter te zijn. Als u meer heeft, moet u dit verlagen. Dat is beperkt mogelijk.

Lp(a) is een significante, onafhankelijke risicofactor voor hartaanvallen en beroertes. De relatieve risico’s zijn echter redelijk klein, waardoor het een zwakke cardiovasculaire risicofactor is; het risico is maar een kwart van b.v. deze van LDL-cholesterol. Er is geen duidelijk effect van statines op Lp(a); studies met andere geneesmiddelen zullen nodig zijn om te kijken of Lp(a) ook therapeutisch belang kan hebben.

Carotisstenose
Is een vernauwing van de halsslagader. Deze vernauwing wordt dikwijls veroorzaakt door vetafzetting in de vaatwand. Deze plaque kan op enig moment onstabiel worden en voor bloedpropjes zorgen. Deze bloedpropjes kunnen losraken van de plaque en zorgen voor afsluiting van vaten verderop in het vaatstelsel. Dit kan men merken aan de hand van TIA's, CVA's, plotselinge blindheid aan één oog, wat binnen enkele minuten weer kan opklaren. Soms, maar zeker niet altijd, is het mogelijk en zinvol een carotisstenose operatief te behandelen.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc 

Place comment