Soluble Transferrine Receptor

Wat betekent de uitslag van Soluble Transferrine Receptor?

Ijzerstofwisseling: Transferrinereceptor (oplosbaar). Methode: TURB ROCHE Diagnostics.

De uitslag is goed als deze tussen de 1.9 - 4.4 mg/l ligt.

Het niveau van oplosbare transferrinereceptor (sTfR) is verhoogd bij ijzertekort. Als het sTfR-niveau verhoogd is bij iemand met bloedarmoede, is de kans groot dat de persoon bloedarmoede met ijzertekort heeft. Als het niveau binnen het normale bereik ligt, is de kans groter dat de bloedarmoede van de persoon te wijten is aan een andere oorzaak, zoals chronische ziekte of ontsteking.

Een afnemend sTfR-niveau duidt op een toename in ijzerreserve bij een persoon die wordt behandeld met ijzersupplementen. 

Een laag sTfR-gehalte kan worden waargenomen bij hemochromatose (een aandoening geassocieerd met ijzerstapeling), maar de test wordt meestal niet gebruikt om deze aandoening te controleren.

Degenen van Afro-Amerikaanse afkomst hebben mogelijk een gematigd verhoogd sTfR-niveau, zoals degenen die op hogere hoogten leven.

Testen is mogelijk niet zinvol bij mensen die aandoeningen hebben geërfd die de productie of functie van hemoglobine beïnvloeden, zoals thalassemie of sikkelcelanemie. De testresultaten kunnen verhoogd zijn bij mensen met rode bloedcelbreuk (hemolyse) of recent bloedverlies.

Een verhoogd sTfR-niveau is niet zo specifiek voor ijzertekort als, bijvoorbeeld, een zeer laag niveau van ferritine.

Wanneer een persoon geen ijzertekort heeft, weerspiegelt de hoeveelheid sTfR in het bloed de snelheid van de productie van rode bloedcellen door het beenmerg. Oplosbare transferrinereceptortesten worden niet routinematig uitgevoerd om dit proces te evalueren.

IJzer 
In dat geval van een te hoog ijzergehalte kan er sprake zijn van ijzerstapeling, een ziekte waarbij het lichaam constant te veel ijzer opneemt uit het voedsel in de darm omdat de darmcellen 'denken' dat het lichaam te weinig ijzer heeft. Verhoging kan ook voorkomen bij patiënten die net begonnen zijn met het slikken van ijzertabletten. Bij de menstruatie kunnen vrouwen bijvoorbeeld "te veel" bloed verliezen waardoor ijzergebrek ontstaat, en dat kan leiden tot bloedarmoede (anemie). Deze vorm van bloedarmoede heet ijzergebreksanemie. 

Ferritine 
Ferritine is een eiwit dat vooral in de lever en in het beenmerg aanwezig is en dat wordt gebruikt om ijzer op te slaan. Een kleine hoeveelheid ferritine zit echter ook in het bloed. De hoeveelheid ferritine in bloed is een maat voor de hoeveelheid ferritine (en dus de hoeveelheid ijzer) in de lever en het beenmerg. IJzer is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen (hemoglobine) in het beenmerg. Als het lichaam te weinig ijzer heeft, zal eerst de reservevoorraad in de vorm van ferritine opgemaakt worden. Pas als er bijna geen ferritine meer is, maakt het lichaam te weinig rode bloedcellen aan en is er sprake van bloedarmoede. Bij teveel ijzer in het lichaam is de hoeveelheid ferritine in de weefsels en het bloed te groot en ontstaat een aandoening die men ijzerstapelingsziekte (hemochromatose) noemt. 

Transferrine 
Een gebrek aan ijzer kan er de oorzaak van zijn dat er te weinig hemoglobine (het zuurstofbindende eiwit in de rode bloedcellen) in het bloed wordt gevormd. Een te lage hoeveelheid hemoglobine in het bloed heet bloedarmoede of "anemie". De rode bloedlichaampjes zijn dan meestal kleiner en minder goed gevuld met hemoglobine dan normaal. Op basis van een serumijzer- of transferrine-test kan worden vastgesteld of verder onderzoek of behandeling van ijzertekort nodig is. 

Bij ijzerstapeling (hemochromatose) is er juist een overschot aan ijzer in het lichaam. Als de arts vermoedt dat dit het geval is, of wanneer deze aandoening in de familie voorkomt, wordt vaak een transferrine-test (alsmede ook de ijzer- en ferrintinetest) aangevraagd om te zien of verder onderzoek noodzakelijk is.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment