Parvovirus B19 IgG (de vijfde ziekte)

Wat betekent de uitslag van Parvovirus B19 IgG (de vijfde ziekte)?

Als de gemeten waarde hoger is dan 0.9 zijn er antistoffen in uw lichaam gevonden die duiden op een eerder doorgemaakte ziekten en die u zeer waarschijnlijk beschermen tegen een herinfectie.

Als er IgG antistoffen gevonden zijn staat er op het lab rapport:

Detectie van IgG-antilichamen tegen parvovirus B19, als een indicatie een vroegere infectie (vijfde ziekte); een recente infectie is hiermee niet uitgesloten, het is mogelijk daarvoor nog specifieke IgM antistoffen te bepalen. Bescherming tegen herinfectie is waarschijnlijk, maar reactivaties zijn mogelijk,
in geval van symptomen zoals gewrichtspijnen en bloedarmoede. Het is ook mogelijk om het parvo virus middels DNA onderzoek aan te tonen.

De incubatietijd is ongeveer 8-14 dagen.

De uitslag duur 16 dagen na ontvangst van het materiaal op het lab.

EIA methode
Referentiebereik

De detectie van IgG Ab tegen Parvovirus B-19 duidt op een aanhoudende infectie of een viruscontact.
Na infectie kan een permanente immuniteit worden aangenomen.

Risico voor het ongeboren kind
Bij niet-immune zwangeren leidt het doormaken van een infectie met parvovirus B19 in een deel van de gevallen tot het overbrengen van de ziekte naar op het ongeboren kind.. Volgens Brits onderzoek uit 1998 leidt infectie tijdens de eerste 20 weken van de zwangerschap in 9% van de gevallen tot spontane abortus of intra-uteriene vruchtdood.

Intra-uteriene infectie zeer vroeg in de zwangerschap kan spontane abortus veroorzaken, waarbij meerdere aangeboren afwijkingen bij de vrucht worden gevonden.
In het tweede trimester van de zwangerschap - wanneer het foetale bloedvolume sterk toeneemt – kan een intra-uteriene infectie met parvovirus zich manifesteren als hydrops foetalis. In milde gevallen kan hydrops foetalis spontaan herstellen, in ernstigere gevallen kan het leiden tot intra-uteriene vruchtdood.
Bij de kinderen die levend ter wereld kwamen, zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen parvovirus B19-infectie en aangeboren hartafwijkingen.

Advies RIVM
Veel volwassenen hebben de ziekte als kind al doorgemaakt en zijn levenslang beschermd.
Overleg met de verloskundige, huisarts of gynaecoloog als gezinsleden of kinderen op het werk mogelijk de vijfde ziekte hebben.
Geïnfecteerde moeders kunnen het ongeboren kind laten onderzoeken op bloedarmoede en mogelijk laten behandelen. Graag vernemen wij uw reactie op het verloop van het door u aangevraagde onderzoek.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment