CA 19-9

Wat betekent de uitslag van CA 19-9?

CA 19-9 is een tumormarker die alleen op verzoek van een arts aangevraagd kan worden en niet voor consumenten beschikbaar is.

ECLIA-methode:

  • Referentiebereik
  • Beoordeling van diagnostische gevoeligheid van CA 19-9-verhogingen bij kwaadaardige ziekten:
  • Pancreascarcinoom: 72-90%
  • Galwegcarcinoom: 55-79%
  • Colorectale kanker: 18-58%
  • Maagcarcinoom: 30-70%
  • Primair levercelcarcinoom: 22-49%

Biologische halfwaardetijd: 4-8 dagen.

De gelijktijdige bepaling van CEA verhoogt de gevoeligheid.

CA 19-9 is ook verhoogd bij een groot aantal goedaardige ziekten van de genoemde orgaansystemen.

Tumormarkers zijn stoffen, meestal eiwitten, die uw lichaam maakt als reactie op kanker of die door de kanker zelf gemaakt worden. We kunnen tumormarkers meten in uw bloed, urine, hersenvocht of weefselmateriaal.
Sommige tumormarkers horen bij één soort kanker, andere komen voor bij meerdere soorten. Deze stoffen bewijzen niet dat er een tumor zit: we vinden ze ook bij andere ziektes en zelfs bij gezonde mensen. De uitslag alleen zegt dus niet alles. Tumormarkers kunnen ons helpen een diagnose te stellen, maar alleen in combinatie met ander onderzoek.

De stoffen zeggen een ziekenhuis vooral veel over het verloop van uw ziekte.

Let op dat u de uitslagen van eerdere onderzoeken door het ziekenhuis niet zo maar met elkaar vergelijkt, de waarde kunnen verschillen per gebruikte methode en machine.

Op deze site leest u welke tumormarkers bij de verschillende soorten kankers bepaald kunnen worden.
http://www.avl.nl/diagnostiek/tumormarkers/

Wij kunnen slechts de testen uitvoeren en u de gemeten waarden doorgeven, voor verdere interpretatie van deze testen dient u zich tot een medisch specialist te wenden.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment