Hepatitis E

Wat is Hepatitis E?

Bij deze test worden de Hepatitis E antistoffen gemeten. Hepatitis E-Virus-Ak (IgG) Hepatitis E-Virus-IgG antistoffen. HEV-Ak uit serum. 

Hepatitis betekent ontsteking van de lever. Het woord hepatitis is afgeleid uit het Grieks. Hepar betekent lever en itis betekent ontsteking. Hepatitis E wordt veroorzaakt door het hepatitis E-virus. Het gaat hierbij om een ander virus dan bij hepatitis A, B, C en D. Al deze vormen worden veroorzaakt door een virus. Daarom spreken we over virale hepatitis. 

Hepatitis E komt wereldwijd voor, ook in Nederland komt de ziekte voor. De ziekteverschijnselen bij hepatitis E lijken op die van hepatitis A. 

Hepatitis E geneest meestal binnen één tot vier weken en verloopt bijna nooit ernstig. Het lichaam ruimt het virus zelf op. Het beloop van een hepatitis E infectie is vrijwel altijd gunstig. Adviezen ter voorkoming van besmetting van anderen zijn niet nodig. 

Naar schatting is de tijd tussen besmetting met het virus en het optreden van klachten twee tot acht weken. Dit noemen we incubatietijd. De meeste mensen krijgen geen klachten. Mensen met een verminderde weerstand kunnen wel klachten krijgen. 

Hepatitis E kan chronisch worden bij mensen met een sterk verminderde weerstand. Transplantatiepatiënten hebben een verminderde weerstand doordat zij medicijnen krijgen die de afweer onderdrukken. Ook bij chemotherapie of een ernstige ziekte kan de weerstand verminderd zijn, waardoor het lichaam het virus niet kan opruimen. 

Negatief: een negatieve test op antistoffen tegen HEV betekent dat het virus niet is aangetoond. Het betekent echter niet automatisch dat de patiënt niet is besmet met HEV. De antistoffen zijn namelijk niet onmiddellijk na de infectie in het bloed aan te tonen. Dat duurt enige tijd, zelfs enige maanden. Maar ze zijn daarna langdurig aantoonbaar. Een seroconversie kan pas na 4-9 maanden na de primaire infectie worden aangetoond. 

Positief: de testuitslag is positief als het bloed van de patiënt de antistoffen tegen hepatitis E virus bevat of de virusdeeltjes zelf. Een positieve test betekent dat de patiënt besmet is met het hepatitis E virus. Bij verdenking op een verse infectie is de bepaling van hepatitis E virus RNA in bloed of feces aanbevolen.

Beschikbare consulten:

- Telefonisch consult HelloDoc


Place comment