Leptospira IgM antistoffen ziekte van Weil

Wat betekent de uitslag van Leptospira IgM antistoffen ziekte van Weil?

Leptospirose (Ziekte van Weil, Modderkoorts, Melkerskoorts) is een wereldwijd voorkomende bacteriële infectieziekte.

Bij deze test zijn antistoffen IgM gemeten.  Er zijn ook andere onderzoeken mogelijk, zoals PCR en IgG.
De overdracht vindt plaats via de urine van de gastheer, meestal muizen, ratten en runderen.
Bij de mens kenmerkt de ziekte zich door koorts, spier- en gewrichtspijnen, lichtschuwheid. Ook geelzucht, lever- en nierfunctiestoornissen en hersenvliesontsteking komen voor. Een belangrijk deel van de infecties in Nederland is in het buitenland opgelopen en geässocieerd met contact met open water.

  • Als bij u de gemeten antistoffen onder de 0,9 liggen is er geen sprake van een infectie (afkappunt)
  • Als uw uitslag tussen de 0.9 en de  1.1 ligt is er sprake van een twijfelgeval
  • Bij een uitslag hoger dan  1.1 is er sprake van een besmetting.

Bij een ziekteduur van 10 dagen of korter heeft een PCR uit  EDTA bloed de voorkeur.

Daarnaast kan op de aanwezigheid van IgM antistoffen tegen Leptospira spp. worden getest. Bij negatieve uitslagen en een blijvende verdenking op
een recent doorgemaakte infectie moet overwogen worden de test na ongeveer 2 weken te herhalen.

De sensitiviteit van serologie op serum afgenomen vanaf 11 dagen na het begin van de symptomen is hoog evenals de negatief voorspellende waarde.

Er bestaan geen duidelijke gegevens over de beschermende immuniteit na een natuurlijke infectie.

Besmettelijke periode
De patiënt is besmettelijk zolang leptospiren uitgescheiden worden in de urine.

Uitscheiding kan weken tot maanden duren; dit verschilt per individu. Er zijn geen gegevens over besmettelijkheid tijdens de incubatieperiode of bij een asymptomatische infectie maar dit is niet uitgesloten.
Behandeling met antibiotica kunnen de duur van uitscheiding bekorten en de hoeveelheid uitgescheiden leptospiren reduceren. Betrouwbare kwantitatieve gegevens ontbreken en zijn waarschijnlijk afhankelijk van het individu.

Meldingsplicht
Leptospirose is een Groep C meldingsplichtige infectieziekte.  Mocht u besmet zijn dan mogen wij dit niet anoniem houden.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment