Hepatitis A

Wat is Hepatitis A?

De testen worden als positief of negatief gerapporteerd. Dat betekent dat de gezochte stof aanwezig is of afwezig.

Als de uitslag lager is dan 20 is er geen sprake van  een acute of een doorlopen besmetting.

IU/l

    Kleiner dan  20 IU/l: uitslag is negatief

    Groter dan  20 IU/l: uitslag is positief

Na een adequate geslaagde vaccinatie vis de titer  groter dan 20, in de meeste gevallen groter dan 60 IU/l.

Hepatitis A  IgG/IgM combi wordt getest uit serum. Ook wel bekend als Anti-HAV IgG IgM.

Het is een screening voor hepatitis A virus antistoffen

De bepaling kan ook uitgevoerd worden om de titer na vaccinatie vast te stellen (uitslag in IU/ml).

Hepatitis A kan zo licht verlopen dat het niet opgemerkt wordt. De symptomen zijn in het algemeen vermoeidheid, lichte koorts, soms pijn in de bovenbuik en misselijkheid.

Kinderen hebben meestal geen ziekteverschijnselen, bij slechts 30 procent van kinderen jonger dan 6 jaar treden er klachten op.

Bij volwassenen veroorzaakt hepatitis A in meer dan 70% van de gevallen ziekteverschijnselen, zoals:

    het geel kleuren van huid en oogwit (geelzucht),

    het donker worden van urine (de kleur van cola) en

    het ontkleuren van ontlasting (de kleur van stopverf).

    Buikklachten

    Misselijkheid

    Koorts

    Vermoeidheid

Meestal ontstaan de klachten twee tot zes weken na besmetting.  Een of meer van de  symptomen kunnen al wijzen op een infectie met hepatitis A:

De ziekte verschijnselen kunnen vaak enkele maanden aanhouden.

Hepatitis A wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Hepatitis A leidt vrijwel nooit tot een chronische infectie.

Wanneer iemand besmet is geraakt met het hepatitis A-virus duurt het gemiddeld 30 dagen voordat de persoon ziek wordt, maar in het laatste deel van de incubatietijd is hij of zij al wel besmettelijk.

Binnen drie maanden is 85% van de patiënten genezen.

Sterfte ten gevolgen van acute hepatitis A is zeldzaam.

Hepatitis A is een zeer besmettelijke ontsteking van de lever die wordt veroorzaakt door een virus. Hepatitis A kunt u via seks oplopen maar ook via slechte hygiëne. U voorkomt infectie met twee vaccinaties. Er bestaat geen medicijn tegen hepatitis A. Een infectie dient uitgeziekt te worden.. Momenteel komt hepatitis A veel voor onder mannen die seks hebben met mannen. In Europa zijn al meer dan 1.000 gevallen bekend en inmiddels wordt het virus ook weer steeds vaker gevonden bij Nederlandse mannen.

Hepatitis A wordt overgedragen door voedsel of water dat besmet is met ontlasting. Op tropische bestemmingen kun je hepatitis A oplopen door contact met besmet water. Het virus wordt ook via anale seks overgedragen. Ook kunt u hepatitis A krijgen via een handdoek of kraan die met ontlasting in contact is gekomen.

Op dit moment is er sprake van een uitbraak van hepatitis A onder homomannen in Europa. Om te helpen voorkomen dat hepatitis A zich verder verspreidt, kun je het volgende doen:

    Was je handen met water en zeep na toiletbezoek en voor het eten/koken;

    Was je handen met water en zeep voor en na seks (of neem een douche);

    Deel geen seksspeeltjes;

    Gebruik condooms

Vaccinatie tegen hepatitis A is ook een manier om besmetting te voorkomen. Twee prikken zorgen er meestal voor dat je levenslang beschermd bent, maar de eerste prik zorgt al direct voor bescherming. Dit kan bij de GGD of bij je huisarts. Vaccinatie tegen hepatitis A is niet gratis. Wel vergoedt uw zorgverzekering soms een deel van het bedrag. De kosten verschillen per locatie

Naast vaccins die alleen tegen hepatitis A beschermen, is er een speciaal vaccin dat beschermt tegen hepatitis A én B. Vraag ernaar als je voor je gratis hepatitis B-vaccinatie naar de GGD gaat. Je betaalt dan alleen de extra kosten voor de hepatitis A-vaccinatie.

Voor hepatitis A wordt alleen maar een uitslag gegeven welke is: positief of negatief. Dit is in verband met de volgende:

De RIVM-richtlijn voor hepatitis A:

Microbiologische diagnostiek

Directe diagnostiek

Detectie van het virus kan door middel van PCR op zowel bloed als feces, met de beste kans op HAV-RNA-detectie vanaf 2 weken voor tot 4 weken na de eerste ziektedag (Kuan-Yin Lin, 2017; Pinto, 2012; UpToDate Graphic, 2019); langduriger uitscheiding is beschreven (Kuan-Yin Lin, 2017). PCR kan gebruikt worden om een vroeg stadium van infectie aan te tonen, als de IgM-respons nog niet op gang is, of zwak-positief, en om fout-positieve IgM-uitslagen te ontkrachten (zie Indirecte diagnostiek). PCR kan ook worden gebruikt voor het opsporen van asymptomatische gevallen bij uitbraken. HAV-PCR kan in verschillende centra worden uitgevoerd (zie Diagnostisch Vademecum Hepatitis-A en WMDI-database).

Indirecte diagnostiek

De diagnose HAV-infectie kan worden gesteld op basis van de detectie van HAV-specifieke IgM-antistoffen. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van geautomatiseerde enzym-immunoassays. Deze IgM-antistoffen kunnen al voor de eerste ziektedag gevormd worden en zijn bij klachten over het algemeen goed aantoonbaar (De Almeida Pondé, 2017; Pinto, 2012; UpToDate Graphic, 2019). Het verdwijnen van de IgM-antistoffen kan maanden duren (De Almeida Pondé, 2017). Het ontstaan van een HAV-specifieke IgG-respons parallel aan de IgM-respons ondersteunt de diagnose. De IgG-antistoffen blijven levenslang aanwezig en correleren met immuniteit tegen HAV. Er kan serologisch geen onderscheid gemaakt worden tussen immuniteit ontstaan ten gevolge van een doorgemaakte infectie en ten gevolge van vaccinatie.

Het stellen van een diagnose op basis van een IgM-respons alleen kent risico’s, omdat de sensitiviteit en specificiteit van een test zelden 100% zijn en de IgM-respons niet bij elke patiënt hetzelfde verloopt (De Almeida Pondé, 2017). Het kan daarom in voorkomende gevallen van belang zijn om een vervolgmonster te testen op HAV-IgM- en IgG-antistoffen, om te kijken of er serologische dynamiek optreedt, of aanvullende moleculaire diagnostiek te verrichten (zie Directe diagnostiek).

En de informatie omtrent de seroconversie vanuit de farmaceutische industrie:

Voorbeeld Havrix 1440 (GSK):

Immuunrespons In klinische studies ontwikkelde na de eerste dosering 99% van de gevaccineerden binnen 30 dagen antilichamen. In negen klinische studies, waarin de kinetiek van de immuunrespons werd bestudeerd bij 1.694 gezonde seronegatieve volwassenen, werd vroege en snelle ontwikkeling van antilichamen aangetoond na een enkele dosis Havrix bij 79% (95% BI: 72-85%) van de gevaccineerden op dag 13, bij 86,3% (95% BI: 84-89%) van de gevaccineerden op dag 15, bij 95,2% (95% BI: 90-98%) van de gevaccineerden op dag 17 en bij 100% (95% BI: 95-100%) op dag 19, wat korter is dan de gemiddelde incubatietijd voor hepatitis A (4 weken) (zie ook de niet-klinische informatie). Voortduren van immuunrespons Om langetermijnbescherming te verkrijgen moet een boosterdosering worden gegeven tussen 6 tot 12 maanden na de primaire dosering Havrix. In klinische studies waren vrijwel alle gevaccineerden een maand na de boosterdosering seropositief. Wanneer de boosterdosering niet wordt gegeven tussen de 6 en 12 maanden na de primaire dosering, kan de boosterdosering nog tot 5 jaar na de primaire dosering worden gegeven. Een vergelijkend onderzoek toonde aan dat, wanneer een boosterdosering tot 5 jaar na de primaire dosering wordt gegeven, vergelijkbare antilichaamtiters worden verkregen als wanneer de boosterdosering tussen de 6 tot 12 maanden na de primaire dosering wordt gegeven. De aanwezigheid van hepatitis–A-antilichaamtiters op lange termijn, na een twee doses schema van Havrix met een tussenperiode van 6 tot 12 maanden, is geëvalueeerd in gezonde volwassenen. Gegevens 17 jaar na vaccinatie maakt het mogelijk om te voorspellen dat ten minste 95% van de gezonde personen seropositief (≥ 15 mIE/ml) zal zijn 30 jaar na vaccinatie en 40 jaar na vaccinatie is dit nog ongeveer 90%. De huidige gegevens laten geen noodzaak zien voor een verdere boostervaccinatie bij immunocompetente personen na een 2-doses vaccinatieschema

Beschikbare consulten:

https://www.bloedwaardentest.nl/telefonisch-consult-dokter-gael-smits.html


Place comment