Homocysteïne

Wat is Homocysteïne?

Homocysteïne is een lichaamseigen stof die bij de stofwisseling van het noodzakelijke aminozuur methionine geproduceerd wordt. Een verhoogd homocysteïne gehalte kan ontstaan door genetische afwijkingen, maar ook door een gebrek aan vitamine B11 (foliumzuur), al dan niet in combinatie met een gebrek aan vitamine B6 en B12. Met het toenemen van de leeftijd neemt het 'normale' homocysteïne-gehalte ook toe: met zo'n 5 tot 10% per 10 jaar.

Oorzaken verhoogd homocysteïne:

    erfelijke afwijkingen die leiden tot fouten bij de stofwisseling rond homocysteïne;

    een tekort aan vitamine B11 (foliumzuur) en/of vitamine B6 en B12;

    ouder worden, iedere 10 jaar neemt het homocysteïne-gehalte met 5 tot 10% toe;

    levensstijl, waar onder roken en het drinken van koffie.

Voor een goede interpretatie van de resultaten is het raadzaam om ook vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur vóóraf in bloed te bepalen.

    Uitslag kleiner dan  10 µmol/l  is gunstig

    Uitslag tussen 10 - 12 µmol/l  is acceptabel  bij gezonde personen, bij patiënten met verhoogd risico dient mogelijk actie te worden ondernomen

    Tussen de 12 - 30 µmol/l Moderate Hyperhomocysteinemie*.

    Tussen de 30 - 100 µmol/l Intermediäre Homocysteinemie. Veelal bij homozygote enzymdefecten, maar ook bij patiënten met chronische nierziekten

    Uitslag hoger dan 100 µmol/l duidt op een zware Hyperhomocysteinemie. Zeldzame aangeboren afwijkingen, erfelijke stofwisselingsziekte

Verhoogde homocysteïne-waarde geeft een functioneel B12 tekort aan. Ook al bevindt de bloedspiegel van B12 zich nog in de (lage) normale waarden! Homocysteïne is een aminozuur dat in het menselijke lichaam aangemaakt kan worden uit een ander aminozuur, te weten methionine. Die omzetting gebeurt met behulp van enzymen. Onder normale omstandigheden wordt het geproduceerde homocysteïne weer omgevormd of afgebroken zodat de hoeveelheid in het lichaam niet toeneemt.

Verloopt dit proces onvolledig, dan kan homocysteïne in het bloed blijven circuleren. Een verhoogd homocysteïne-gehalte (verhoogd homocysteïne) kan ontstaan door genetische afwijkingen, maar ook door een gebrek aan foliumzuur, vitamine B6, B2, B12. Deze hebben namelijk een functie als co-enzym bij de afbraak van methionine. Met het toenemen van de leeftijd neemt het 'normale' homocysteïne-gehalte toe: met zo'n 5 tot 10% per 10 jaar.

Het normale homocysteïne-gehalte in het bloed wordt in Engeland en Amerika steeds meer gesteld op 7 µmol/liter voor mannen en 6 µmol/liter voor vrouwen. Een waarde boven de 15 µmol/liter is te hoog. Dit gehalte moet wel bepaald zijn wanneer iemand 12 uur lang niet gegeten of gedronken heeft (nuchter is).

Fruit en vooral kiemen (alfalfa, taugé, broccoli kiemen e.d.) bevatten stoffen die de waarden doen dalen. De meest effectieve anti-homocysteïne producten zijn:
Groentekiemen, avocado, cottage cheese, ricotta, vis, oesters, peulvruchten, ei, uien, knoflook, noten, zaden (tahin), algen, tarwekiemen, gevogelte, broccoli, koolsoorten, witlof, bladgroenten, muesli en asperges.

Hyperhomocysteïnemie*

Een homocysteïnegehalte boven de 15 µmol/l – is een risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. In Nederland komt dit bij  14,4% voor mannen en 8,9% bij  vrouwen voor. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de patiëntenpopulatie in beginsel een verhoogd risico heeft. Suppletie met foliumzuur verlaagt in combinatie met een foliumzuurrijke voeding (groente en fruit) het plasmahomocysteïnegehalte. Of hiermee het risico op het krijgen van slagaderverkalking eveneens daalt, is vooralsnog onzeker.

Beschikbare consulten:

- Telefonisch consult HelloDoc


Place comment