Apolipoproteïne B

Wat betekent Apolipoproteïne B?

Met deze test wordt Apo B in het bloed gemeten. Apo B is een apolipoproteïne. Dit eiwit is onderdeel van de vettransportdeeltjes. 

Het lichaam heeft cholesterol nodig. Als er teveel ‘slecht' cholesterol (LDL) in het lichaam aanwezig is, kan dat leiden tot vetafzetting in de bloedvaten (plaques) en het stugger worden van de bloedvaten. Hierdoor kan er een verstopping optreden, die een hartinfarct tot gevolg heeft.

De hoeveelheid Apo B neemt toe als de hoeveelheid LDL in het bloed stijgt en neemt af als de hoeveelheid LDL in het bloed daalt.

De test wordt ook gebruikt om te onderzoeken wat de oorzaak is van het teveel aan vet in het bloed (hyperlipidemie), vooral als de patiënt te veel triglyceriden in zijn bloed heeft.


Een verhoogde Apo B uitslag kan passen bij:

    Grote hoeveelheden vet in het bloed (hyperlipidemie)

    Suikerziekte die niet behandeld wordt

    Gebruik van geneesmiddelen, zoals: hormonen (progestagenen en androgenen), sommige bloeddrukverlagers (bètablokkers) en plaspillen

    Een erfelijke ziekte met hoog cholesterol en triglyceriden (familiaire gecombineerde hyperlipidemie)

    Verminderde werking van de schildklier (hypothyroïdie)

    Een nierziekte (nefrotisch syndroom)

    Zwangerschap (tijdelijke verhoging van Apo B)

Een verlaagde Apo B uitslag kan passen bij:

    Gebruik van geneesmiddelen, zoals sommige hormonen (oestrogenen, anticonceptiepil), cholesterolverlagers en schildklierhormoon

    Versterkte werking van de schildklier (hyperthyroïdie)

    Ondervoeding

    Een zeldzame ziekte (syndroom van Reye)

    Lijnen (gewichtsverlies)

    Ernstige ziekten

    Operatie

    Een leverziekte (cirrose)

    Een zeldzame erfelijke ziekte (apolipoproteine B deficiëntie)

Bij een verhoogd Apo B, is er vaak ook een verhoogd LDL ("slecht" cholesterol). Dit kan komen doordat het voedsel te veel vet bevat of doordat het lichaam LDL niet kan opruimen. Bij een verhoogd LDL is de kans op hart- en vaatziekten verhoogd.

Beschikbare consulten:

-Telefonisch consult HelloDoc  

Blogs:

https://info.bloedwaardentest.nl/dokter-test-niet-op-6-bloedwaarden/


Place comment