Rubella rode hond

Wat betekent de uitslag van Rubella rode hond?

Bij dit onderzoek wordt getest op Rubella rode hond antistoffen.

Rubella IgG uit serum de uitslag is goed als de gemeten waarde hoger is dan de referentiewaarde. Dit toont bescherming aan, men is er immuun voor.

Uit uitslag is goed als er staat: Rubella virus IgM-antilichamen niet aantoonbaar. Serologisch geen indicatie voor een recent opgelopen infectie.
Voldoende immunisatie tegen Rubella.

Het geval van detectie van antilichamen tegen het rubellavirus in de HHT-test (remming van hemagglutinatie), kan immuniteit worden aangenomen als de titer voldoende is. Twijfelachtige bevindingen en lage antilichaam.
Titers dienen worden bevestigd door nader onderzoek.

Zwangeren worden met regelmaat getest op rubella. Dit is niet nodig. Als een zwangere seronegatief is en ooit (ten minste één keer) is gevaccineerd, is ze toch beschermd. Als ze nooit is gevaccineerd, kan na de zwangerschap vaccinatie worden aangeboden.

Zwanger zonder aantoonbare antistoffen tegen rodehond, wat nu?
Rubella of rodehond is een besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte heeft meestal een mild verloop. Wanneer vrouwen die niet beschermd zijn in de eerste helft van de zwangerschap rubella doormaken bestaat het risico op aangeboren afwijkingen bij de baby. Een primaire rubella-infectie in de eerste 4 weken van de zwangerschap geeft een grote kans op het congenitale rubellasyndroom (CRS) (± 80%). Dat kan zich uiten in onder meer doofheid, cataract, cardiale afwijkingen, pulmonaal hypoplasie en aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. De kans op klinische afwijkingen neemt af naarmate de zwangerschap vordert (bij 13-16 weken zwangerschap ± 10%). 

In de helft van de zwangerschap is de incidentie van rubellageassocieerde afwijkingen minder dan 2%.
Vanaf 1974 is vaccinatie tegen rubella opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP): eerst alleen voor meisjes, en vanaf 1987 als onderdeel van de BMR-vaccinatie voor alle kinderen. Omdat de meeste kinderen worden ingeënt komt de ziekte in Nederland niet veel meer voor.

Wat is het rubellascreeningsbeleid tijdens de zwangerschap?
Er is geen landelijk, uniform screeningsbeleid voor rubella. Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert bepaling van de rubellatiter alléén voor vrouwen van wie het onwaarschijnlijk of onzeker is dat zij in het verleden gevaccineerd zijn, zoals buitenlandse vrouwen. Zwangere vrouwen die tegen rubella zijn gevaccineerd moeten als voldoende beschermd worden beschouwd. Voor die vrouwen is rubellascreening in de zwangerschap niet nodig.

De beoordeling van de uitslag van een screeningstest
Een rubellatestuitslag met een IgG-waarde van 20 IU/ml of hoger, geldt als voldoende bescherming. Bij lagere waarden is de interpretatie afhankelijk van wat het laboratorium aangeeft.
Indien de vaccinatie lang geleden is gegeven en er geen boosting door natuurlijke blootstelling heeft plaatsgevonden, zakt de antistoftiter. De hoogte van de gemeten titer zegt dus eigenlijk weinig over het aanwezige immunologische geheugen. Wanneer een screening is uitgevoerd op routinebasis en negatief blijkt te zijn, is het beleid om alsnog na te gaan of de vrouw ooit gevaccineerd is. Zo ja, dan kan zij als beschermd worden beschouwd. Seroconversie treedt na vaccinatie op bij 98-100% van de gevaccineerde.
De beschermende werking van vaccinatie bedraagt 95-97%. De bescherming houdt lang aan door een memory effect. Als de vrouw niet eerder werd gevaccineerd is er een indicatie voor bof/mazelen/rodehond (BMR)vaccinatie als zij in de toekomst weer zwanger wil worden. Na afloop van de zwangerschap, kan alsnog gevaccineerd worden. Zwangere vrouwen die contact hebben gehad met iemand met rodehond en waarvan het niet duidelijk is of zij gevaccineerd zijn tegen rodehond moeten contact opnemen met de verloskundige, gynaecoloog of huisarts.

Bron: De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM T. Oomen, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment