ENA

Wat betekent de uitslag van ENA (extraheerbaar nucleair antigeen)?

De test meet antistoffen tegen nucleaire antigenen. Dat zijn antistoffen die gericht zijn tegen kernen (nucleus) van de eigen lichaamscellen. Met behulp van de ENA-test kan worden onderzocht of het lichaam antistoffen aanmaakt tegen zich zichzelf.

Het afweersysteem produceert deze zogenaamde autoantistoffen (‘auto' betekent zelf) als het geen onderscheid maakt tussen eigen cellen en lichaamsvreemde cellen. Aanmaak van autoantilichamen kan leiden tot autoimmuunziekten. Deze ziekten gaan meestal gepaard met ontstekingen en alles wat daarbij hoort, koorts, pijn en vermoeidheid.

Voorbeelden van deze nucleaire antistoffen zijn anti-nRNP, anti-Sm, anti-SSA/Ro, anti SSB/La, Scl-70 Jo-1 en anti-CEN-P.

De verschillende antistoffen kunnen worden aangetroffen bij autoimmuunziekte als SLE (systemische lupus erythematosus), Sjögrensyndroom, MCTD (mixed connective-tissue disease), CREST-syndroom, polymyositis of dermatomyositis. Het voorkomen van de verschilende typen antistoffen verschilt per aandoening.

  • ANA/ENA (ELISA)  de uitslag is goed als de ratio kleiner is dan 0.7

Onder uw uitslag volgt een persoonlijk bericht van de dokter die de test heeft gevalideerd.

De  autoantilichamen tegen ENA (extraheerbare nucleaire antigenen) zijn onder andere:

  • o.a. ds-DNS, ss-DNS, u1-RNP, RNP70, SSA/Ro, SSA/Ro60, SSA/Ro52, SSB/
  • La, Scl70, CENP-B, Jo-1, Rib-P0P1P2, Pm-Scl100, Fibrillarin, Mi-2,
  • RNA-PolIII, PCNA, SmD3

Positief:
Een positieve uitslag betekent dat er autoantistoffen zijn aangetoond. Dat kan wijzen op een autoimmuunziekte, maar niet noodzakelijk. Vooral bij oudere mensen kan het voorkomen dat er autoantistoffen worden aangetoond, zonder dat er sprake is van een autoimmuunziekte. Bij gezonde ouderen (>65 jaar) kan het percentage fout-positieven wel oplopen tot bijna 40%.

Ook het gebruik van sommige medicijnen kan leiden tot de aanmaak van autoantilichamen terwijl er geen sprake is van een autoimmuunziekte.

Negatief:
Een negatieve uitslag (geen antistoffen aangetoond) maakt een aantal autoimmuunziekten onwaarschijnlijk. Maar het komt voor (ongeveer in 5 % van de gevallen) dat iemand wel een autoimmuunziekte heeft, maar geen autoantistoffen aanmaakt. Gezien het wisselende karakter van bijvoorbeeld SLE kan het geen kwaad om bij verdenking de test later te herhalen.

Het aantonen van autoantistoffen in het bloed betekent niet automatisch dat iemand leidt aan een autoimmuunziekte. Er kunnen namelijk ook autoantistoffen bij iemand aanwezig zijn zonder dat er duidelijk sprake is van een herkenbare autoimmuunziekte.

Belangrijk is dat de ENA-test alleen betekenis heeft wanneer er ook klachten zijn. Bij sommige auto-immuunziekten zijn specifieke autoantistoffen heel kenmerkend en helpt het aantonen hiervan bij het stellen van de juiste diagnose. Sommige patiënten hebben een aantal verschillende autoantistoffen. De combinatie van die typen autoantistoffen kan kenmerkend zijn voor een bepaalde autoimmuunziekte.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment