Intrinsieke Factor anti-IF

Wat betekent de uitslag van Intrinsieke Factor?

De test bepaalt de aanwezigheid van antistoffen tegen intrinsieke factor in bloed. Intrinsieke
factor (intrensic factor) is nodig voor de opname van vitamine B12 uit het voedsel. Het is een glycoproteïne dat door de pariëtale cellen in de maagwand wordt geproduceerd. Na koppeling van intrinsieke factor met extrinsieke factor (vitamine B12) vindt transport door de darmwand plaats.

  • De referentiewaarden geven aan wanneer de uitslag negatief is en dus goed. U maakt geen antistoffen tegen intrinsic factor aan.
  • Tussen welke waarden de uitslag kan liggen als hij dubieus of twijfelachtig is
  • En boven welke waarde uw uitslag ligt als uw uitslag positief is en er dus iets aan de hand is.

Antistoffen tegen intrinsieke factor leiden tot ontstekingen van de maagwand waardoor de productie van intrinsieke factor wordt verstoord en dus ook de opname van vitamine B12. Omdat vitamine B12 een belangrijke bouwstof is voor de aanmaak van rode bloedcellen kan gebrek aan vitamine B12 leiden tot bloedarmoede. Deze specifieke vorm van bloedarmoede heet ‘penicieuze anemie'. Normaal gesproken maakt het afweersysteem (immuunsysteem) antistoffen aan om lichaamsvreemde indringers, zoals bacteriën of virussen, te verdrijven. Maar soms gaat er wat mis en worden er antistoffen geproduceerd tegen een lichaamseigen verbinding, in dit geval intrinsic factor, waardoor een lichaamsfunctie wordt verstoord en een ziekte kan ontstaan. We spreken van een autoimmuunziekte (auto betekent ‘zelf'). De vorming van autoantistoffen kan dus gezien worden als een 'vergissing' van het afweersysteem. 

Bij gezonde mensen zijn geen antistoffen tegen intrinsieke factor aanwezig en is de waarde lager dan 7 u/ml. Bij een uitslag hoger dan  10 is de uitslag positief, dus niet goed.

Afwezigheid van antistoffen tegen intrinsieke factor sluit pernicieuze anemie niet uit.
Bij 80% van de patiënten met pernicieuze anemie komen antistoffen tegen intrinsieke factor voor. De antistoffen zijn zeer specifiek voor de ziekte.

Foutief negatief:
Afwezigheid van antistoffen tegen intrinsieke factor sluit pernicieuze anemie niet uit. 

Verhoogd:
Bij 80% van de patiënten met pernicieuze anemie komen antistoffen tegen intrinsieke factor voor. De antistoffen zijn zeer specifiek voor de ziekte.

Een bepaling uitgevoerd binnen de week na vitamine B12 injectie kan fout positief zijn.

De aanwezigheid van hoge concentraties vrij vitamine B12 kan vals hoge resultaten geven.
Bij het vinden van een hoge vit B12 tezamen met een hoge antistofwaarde, kunnen beide resultaten onbetrouwbaar zijn. Hoge Intrinsic antistoffen kunnen in de bepaling van vitamine B12 interfereren. Omgekeerd kunnen hoge concentraties  vrij Vitamine B12 interfereren met de Intrinsic antistoffen test.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment