Varicellazostervirus IgG (waterpokken)

Wat betekent de uitslag van Varicellazostervirus IgG (waterpokken)?

Voor de screening naar de immuniteit tegen Varicella Zoster volstaat het IgG antistoffen in bloed (serum) te meten.
IgG-antistoffen verschijnen later dan IgM-antistoffen en blijven in principe positief voor het leven. 

Varicella (waterpokken) wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus, één der herpesvirussen. Hoewel het ziektebeeld waterpokken al zeer lang bekend is, is het pas in de negentiende eeuw duidelijk gedifferentieerd van pokken (variola). In 1875 werd de besmettelijkheid van het blaarvocht aangetoond. Al in 1888 werd een relatie gelegd met herpes zoster (gordelroos). In 1953 werd het virus voor het eerst geïsoleerd. In 1958 werd definitief vastgesteld dat waterpokken en gordelroos dezelfde verwekker hebben. Waterpokken ontstaat als primaire infectie en is een zeer besmettelijke, maar in het algemeen onschuldige kinderziekte. Bij volwassenen en vooral bij zwangeren zijn de ziekteverschijnselen heviger. Gordelroos ontstaat als lokale reactivering bij een drager van het varicellazostervirus.

  • Een positieve uitslag van VZV IgG wijst op een gebrek aan gevoeligheid voor primaire infectie VZV (immuniteit). 
  • Een sterke verhoging van de VZV IgG antistoffen duidt op een gereactiveerde VZV-infectie.

    Beschikbare consulten:
    -Telefonisch consult HelloDoc
Place comment