TGB Schildklier

Wat betekent de uitslag van TGB Schildklier?

De uitslag is goed als deze tussen de 11.3 en de 28.9 mg/l ligt.

Uw arts kan een serumtest van het TBG-niveau bestellen om schildklierproblemen
te beoordelen. Het kan uw arts helpen bij het diagnosticeren van verschillende schildklieraandoeningen, waaronder hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie.

De symptomen kunnen zijn:

 • constipatie
 • diarree
 • veranderingen in je slaappatroon, zoals slapeloosheid, vermoeidheid overdag of langdurige slaap die niet verfrissend is
 • droge huid
 • gezwollen huid
 • oogproblemen, zoals droogheid, irritatie, wallen of bolling
 • vermoeidheid
 • zwakheid
 • haaruitval
 • handtrillingen
 • verhoogde hartslag
 • gevoeligheid voor kou
 • gevoeligheid voor licht
 • menstruele onregelmatigheid
 • gewicht veranderingen

Deze test wordt gedaan ter verduidelijking van T4- en T3-concentraties die niet consistent zijn met TSH-concentratie of bij onverklaarbare afwijkingen tussen T4 en FT4,of een sterk toegenomen of verlaagd T4, of bij een vermoeden van een aangeboren TBG-tekort.

TBG is verhoogd bij: zwangerschap, toediening van ovulatie-remmers, fenothiazinen, clofibraat, hepatitis.

TBG is verlaagd bij: aangeboren TBG-deficiëntie, eiwitverlies, stoornis in eiwitsynthese, toediening van steroïden

Als de TBG-niveautest aangeeft dat u een onderliggend medisch probleem hebt, raadpleeg dan uw arts om het beste behandelplan voor u te bepalen. TBG-niveautest  wordt ook gebruikt om te controleren of uw behandeling effectief is. Vertel uw arts over eventuele veranderingen in uw gezondheid of medicatie terwijl u met de behandeling bezig bent.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment