HIV- 2 RNA (PCR)

Wat betekent de uitslag van HIV- 2 RNA (PCR)?

Er zijn twee varianten van het HIV-virus bekend. Het eerst ontdekte virus (HIV-1) is het meest agressief. In 1985 werd in het Westelijk deel van Afrika een variant op het HIV-1 ontdekt,HIV-2 genaamd. Bij dit DNA bloedonderzoek wordt getest  de daadwerkelijke aanwezigheid van HIV type 2.
Hiv-2 komt vooral in het westen van Afrika voor. Het virus gedraagt zich bij beide types hetzelfde, maar hiv-2 is minder makkelijk overdraagbaar dan hiv-1, onbehandeld leidt het tot aids, zij het wat later dan bij type-1

Methode: PCR

De HIV-RNA bepaling wordt gedaan middels PCR. PCR staat voor Polymerase Chain Reaction, deze test kijkt direct naar de aanwezigheid van genetisch materiaal van het hiv virus in het bloed, genaamd RNA.

Als er staat HIV 2 RNA (kwantitatief) – negatief of niet aantoonbaar dan is de uitslag goed en is het virus niet aangetroffen

Als er staat - positief, dan is de uitslag niet goed en het virus wel aangetroffen.

Bent u eerder gediagnostiseerd met HIV?
Let wel:  Als het virus niet is aangetroffen in deze dna-test, maar u gebruikt medicatie dan wil dat zeggen dat de medicatie goed werkt. Het wil niet zeggen dat u kunt stoppen met medicatie, want het virus kan dan resistent worden en de medicatie daarna niet meer helpen. Overleg dus altijd met uw behandelaar.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment