Serotonine

Wat betekent de uitslag van Serotonine?

Door het het meten van 5-hydroxyindol-azijnzuur (5-HIAA) uit urine kan worden vastgesteld of uw serotonine level te laag is.

5-HIAA is een afbraakproduct van de stof serotonine en wordt via de urine uit het lichaam verwijderd. Hiermee is eventuele overproductie van het hormoon serotonine in het lichaam vast te stellen. Door het meten van 5-hydroxyindol-azijnzuur (5-HIAA) uit urine kan worden vastgesteld of uw serotonine level te laag is. 

Serotonine is een belangrijke neurotransmitter. De belangrijkste metaboliet van serotonine is 5-hydroxyindol-azijnzuur (5-HIAA) dat met de urine wordt uitgescheiden. 

Symptomen van een serotonine tekort zijn:

  • Chronische vermoeidheid
  • Slaapproblemen
  • Verminderde eetlust
  • Hoofdpijn
  • Depressies
  • Spierkrampen
  • Prikkelbare darm

Wel moet gezegd worden dat de bovenstaande symptomen niet per se hoeven te komen door een tekort of een te laag serotonine. 

Patiënten met carcinoïde tumoren vertonen meestal verhoogde waarde van serotonine en  5-HIAA in de urine Aangezien sommige tumoren een verminderde serotonine vertonen (bijvoorbeeld AADC-deficiënte tumoren), kan ook heel laag niveau van 5-HIAA- hierdoor veroorzaakt worden.

Er is door de wetenschap nog geen minimale waarde vastgesteld voor serotonine.

Wel is gewezen dat hoe lager het serotonine gehalte is, hoe eerder kan worden gedacht aan een lichamelijke oorzaak voor depressie.

Verschillende studies vonden een verband tussen serotonine en stemming Lagere serotonine werd  geassocieerd met een lagere gemoedstoestand in een  onderzoek, En een  betere stemming werd geassocieerd met hogere serotoninespiegels in een ander onderzoek. Twee studies stelden vast dat een grotere afgifte van prolactine als reactie op fenfluramine geassocieerd werd met een positievere stemming. Het idee dat deze associaties duiden op een causaal verband tussen. Uit studies blijkt dat beweging en licht het serotonine gehalte positief kunnen beïnvloeden.

Bron
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2077351/

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment