Serotonine tekort

Wat betekent de uitslag van Serotonine tekort?

Autoantilichamen tegen Serotonine (5-Hydroxytryptamin-Ak).
De test bepaalt in het bloed de hoeveelheid antistoffen tegen serotonine.

Gebruikte methode: Westernblot

 • Als uw uitslag negatief is zijn er geen antistoffen gevonden
 • Als uw uitslag positief is zijn er wel antistoffen tegen serotonine gevonden.

Serotonine antilichamen IgG en IgM worden bepaald middels serum of EDTA-plasma uit uw bloed.
Antistoffen tegen Serotonine worden bij patiënten met het fibromyalgie-syndroom gevonden.

Het is moeilijk om door middel van bloed, urine of andere laboratoriumtests een definitieve diagnose fibromyalgie te geven, maar deze test kan bijdrage aan de diagnose, omdat gebleken is dat mensen met fibromyalgie een positief resultaat laten zien op antistoffen tegen serotonine.

Studies laten zien dat mensen met chronische-vermoeidheidssyndroom of fibromyalgie te veel of te weinig serotonine hebben. Het gevolg is dat de hersenen niet optimaal gebruik maken van serotonine waardoor er problemen ontstaan.

Veel mensen met fibromyalgie hebben problemen met slapen, hierdoor raakt de stofwisseling op de hobbel waardoor het immuunsysteem verzwakt wordt. Verder is serotonine ook belangrijk om pijn te verminderen.

Het kan dus heel goed zijn wanneer er te weinig serotonine in het lichaam zit, pijnklachten erger worden of zelfs onnodig veroorzaakt worden in de tenderpoints

Symptomen van een serotonine te kort:

 • Chronische vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Verminderde eetlust
 • Hoofdpijn
 • Depressies
 • Spierkrampen
 • Prikkelbare darm

Wel moet gezegd worden dat de bovenstaande symptomen niet per se hoeft te komen door een tekort of lage serotonine.
Echter, onderzoek laat wel steeds vaker zien dat mensen met zowel chronische-vermoeidheidssyndroom als fibromyalgie hier wellicht een onbalans hebben.

5-hydroxyindol-azijnzuur (5-HIAA)  uit urine
5-HIAA is een afbraakproduct van de stof serotonine en wordt via de urine uit het lichaam verwijderd. Hiermee is eventuele overproductie van het hormoon serotonine in het lichaam vast te stellen. Door het meten van 5-hydroxyindol-azijnzuur (5-HIAA)  uit urine kan worden vastgesteld of uw serotonine level te laag is. 

Serotonine is een belangrijke neurotransmitter. De belangrijkste metaboliet van serotonine is 5-hydroxyindol-azijnzuur (5-HIAA) dat met de urine wordt uitgescheiden. 

Symptomen van een serotonine tekort zijn:

 • Chronische vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Verminderde eetlust
 • Hoofdpijn
 • Depressies
 • Spierkrampen
 • Prikkelbare darm

Wel moet gezegd worden dat de bovenstaande symptomen niet per se hoeven te komen door een tekort of een te laag serotonine. 

Patiënten met carcinoïde tumoren vertonen meestal verhoogde waarde van serotonine en  5-HIAA in de urine Aangezien sommige tumoren een verminderde serotonine vertonen (bijvoorbeeld AADC-deficiënte tumoren), kan ook heel laag niveau van 5-HIAA- hierdoor veroorzaakt worden.

Er is door de wetenschap nog geen minimale waarde vastgesteld voor serotonine.

Wel is gewezen dat hoe lager het serotonine gehalte is, hoe eerder kan worden gedacht aan een lichamelijke oorzaak voor depressie.

Verschillende studies vonden een verband tussen serotonine en stemming Lagere serotonine werd  geassocieerd met een lagere gemoedstoestand in een  onderzoek, En een  betere stemming werd geassocieerd met hogere serotoninespiegels in een ander onderzoek. Twee studies stelden vast dat een grotere afgifte van prolactine als reactie op fenfluramine geassocieerd werd met een positievere stemming. Het idee dat deze associaties duiden op een causaal verband tussen. Uit sudies blijkt dat beweging en licht het serotonine gehalte positief kunnen beinvloeden.

Bron
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2077351/

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment