Pro-BNP, NT- (Brain Natriuretic Propeptide)

Wat betekent de uitslag van Pro-BNP, NT- (Brain Natriuretic Propeptide)?

Om bij klachten zoals kortademigheid en vermoeidheid te onderzoeken of er sprake is van hartfalen en hoe ernstig de aandoening is.


BNP 
Om bij klachten zoals kortademigheid en vermoeidheid te onderzoeken of er sprake is van hartfalen en hoe ernstig de aandoening is. Brain Natriuremic Peptide is een hormoon dat door het hart wordt gemaakt.

BNP (Brain Natriuremic Peptide) is een hormoon dat door het hart wordt gemaakt. BNP stimuleert onder andere de urineproductie waardoor het hart wordt ontlast. Als het hart te zwaar wordt belast stijgt het BNP gehalte. Bij een normaal BNP is de kans op hartfalen zeer klein.

BNP is een eiwit en wordt door spiercellen in de hartkamers afscheiden als de hartkamers lange tijd onder verhoogde druk staan. Indien het BNP-gehalte in het bloed laag is kan men met enige zekerheid zeggen dat er geen sprake is van hartfalen. Is het BNP-gehalte hoog dan zal er aanvullend onderzoek moeten plaatsvinden naar hartfalen.

BNP is voor het eerst aangetoond in varkenshersens, maar is met name een harthormoon. De B van "Brain" (= hersenen) is dus eigenlijk fout.

Licht tot sterk verhoogd:
Sterk verhoogde waarden wijzen erop dat er sprake is van hartfalen. Hoe hoger de waarden hoe ernstiger het hartfalen. Licht verhoogde waardes zijn niet goed bruikbaar omdat dit ook bij mensen zonder hartfalen kan voorkomen. Ook hebben oudere mensen of mensen met een nierziekte verhoogde waarden. De hoeveelheid NT-BNP neemt toe met de leeftijd. Daarom worden ook leeftijdsafhankelijke referentiegrenzen gebruikt

Verhoogde waarden komen voor bij   vrouwen die hormoonbehandeling volgen en bij nierfalen / dialyse patiënten. Deze test wordt vooral gebruik om het verschil tussen hartfalen en andere ziektes met vergelijkbare symptomen te onderscheiden  zoals Ademnood, kortademigheid, benauwdheid  en het (zeer) beangstigend gevoel van 'luchttekort'. Kortademigheid wordt vaak ervaren als een zeer bedreigend gevoel en kan vele oorzaken hebben.

Verlaagd:
Lage waarden voor BNP en NT-proBNP sluiten tezamen met normale uitslagen van ECG en lichamelijk onderzoek hartfalen uit.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment