Perfluor Octaanzuur PFOA

Wat betekent de uitslag van Perfluor Octaanzuur PFOA?

Perfluorooctanic Acid uit Plasma test Teflon in uw bloed.

De uitslag is goed als uw waarde onder de waarde

Voor de werkplek kent Duitsland  de BAT-waarden, de Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz Werte. Deze waarde is gedefinieerd als de maximaal toegestane hoeveelheid van een chemische verbinding (of van zijn omzettingsproducten), dan wel de maximaal toegestane afwijking van de norm van een biologische parameter die door de stof wordt beïnvloed, en die de gezondheid van de blootgestelde werknemer niet negatief beïnvloedt. Deze waarden zijn niet in de grenswaardenlijst opgenomen.

De BAT waarde van Perfluoroctaanzuur in plasma of serum bij beroepsmatige bloodstelling is: 5000 μg/l

Beroepsmatig is het dus toegestaan een waarde van 5000 μg/l in het bloed te hebben.

Overschrijding
In Nederland is onderzoek naar PFAS in grond en grondwater nog niet gebruikelijk. Het Ministerie van I&M heeft daarom een landelijke pilot ‘Kaderbepaling PFAS’ Het Rijk heeft nog geen landelijke interventiewaarde voor PFOA opgesteld. Daarom heeft de gemeente Dordrecht het RIVM opdracht gegeven om lokale risicowaarden voor PFOA op te stellen. In het voorjaar van 2017 komen deze risicowaarden beschikbaar.

Bovengenoemde pilot betreft een landelijk onderzoek onder de naam “PFAS Kaderbepaling”. Het is een samenwerkingsverband van de adviesbureaus TTE, Witteveen en Bos en Arcadis. De deelnemende partijen en/of klankbordleden zijn o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten, waterschappen en het RIVM. 

Voor actuele informatie zie:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/PFOA

Verhoogd, voor meer informatie zie:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Vragen_en_antwoorden_PFOA

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment