Parasieten darmonderzoek

Wat betekent de uitslag van Parasieten darmonderzoek?

Faecesonderzoek profiel V65 bestaande uit: Wormeieren inclusief Schistosoma sp. (Bilharzia) Darmprotozos incl. dientamoebafragilia, entamoeba antigeen en Giardia Lamblia antigeen.

Darmparasieten die tot klachten kunnen leiden:
Van de platwormen zijn de Schistosomasoorten de belangrijkste veroorzakers van parasitaire infecties bij de mens (op de malaria-parasieten na). Besmetting door de parasiet is de oorzaak van de ziekte schistosomiasis. Bilharzia is een wormziekte. De eerste weken of maanden zijn koorts, diarree en huidafwijkingen de bekende symptomen. Daarna ontstaat een ontsteking in de blaas of darmen; enkele maanden tot jaren na besmetting kunnen klachten optreden als diarree met bloed of bloed in de urine. De infectie kan overigens ook zonder klachten verlopen. Bilharzia komt voor in Afrika, delen van Latijns-Amerika, China, Japan, Indonesië en enkele delen van het Midden-Oosten. Protozoaire darminfecties met diarree zijn niet zeldzaam. Parasitologisch faecesonderzoek is de moeite waard bij het verklaren van onbegrepen chronische diarree.

Dientamoeba fragilis is een parasiet die in de darm kan voorkomen. Parasieten hebben een gastheer (in dit geval de mens) nodig om te kunnen overleven. De Dientamoeba fragilis leeft van onze darminhoud en is daarom een parasiet. Het is een omstreden parasiet. Jarenlang dacht men dat deze parasiet geen darmklachten zou kunnen veroorzaken. Het blijkt echter dat in een aantal gevallen de parasiet toch klachten kan geven zoals buikpijn en diarree (buikloop). Het is zeker dat een deel van de mensen die de Dietamoeba fragilis bij zich draagt, geen klachten heeft. Het lijkt erop dat met name kinderen veel last kunnen hebben van een besmetting met de Dientamoeba fragilis. Entamoeba histolytica komt met name in de tropen en subtropen voor, naar schatting bij ongeveer een half miljard mensen.Een van de voornaamste kenmerken van Entamoeba histolytica is dat het rode bloedcellen (erytrocyten) doodt. De actieve voedende toestand van deze entamoeba heet ook wel amoebische trofozoiet. Giardia lamblia is een parasiet die wereldwijd voor komt en vooral in tropische gebieden. In Nederland komt een infectie met de Giardia lamblia regelmatig voor en vooral bij kinderen. Een infectie met Giardia lamblia wordt giardiasis of lambliasis genoemd.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment