MRSA

Wat betekent de uitslag van MRSA?

MRSA staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus. In de volksmond staat het bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat het vooral in ziekenhuizen uitbraken veroorzaakt. De MRSA bacterie is ongevoelig (resistent) voor een behandeling met antibiotica die lijken op het middel meticilline, een groep middelen die veel gebruikt wordt. MRSA bacteriën zijn onderdeel van de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

MRSA is een stafylokok. Dit is een huidbacterie die veel voorkomt bij mensen, zonder dat zij daar last van hebben. In Nederland komt MRSA heel weinig voor. In de meeste andere landen in Europa en wereldwijd komt MRSA veel vaker voor dan in Nederland.

Wat betekent dit voor mij?

Je wordt niet zieker van de resistente bacterie dan van een bacterie die niet resistent is. Ook kun je een resistente bacterie bij je dragen zonder ziek te worden. Dit noemen we dragerschap. De MRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteriën zitten dan vooral op de huid en/of in de neus. Deze bacterie kun je vanzelf weer kwijtraken. In sommige gevallen kun je behandeld worden als je deze bacterie bij je draagt. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen die veel zorg nodig hebben, of personen die zelf in de zorg werken. De behandeling is een intensief traject en gebeurt altijd in overleg met je behandelaar. Wanneer een MRSA een ontsteking (infectie) veroorzaakt en je dus wel zieker wordt, is deze moeilijker te behandelen, omdat sommige antibiotica niet meer werken. Als je een infectie hebt waarvoor antibiotica nodig zijn, kan het soms nodig zijn dat je voor behandeling wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dat hangt mede af van of je de antibiotica zelf kan innemen, of dat de dokter dit moet toedienen via een infuus.

Hoe kunt u besmet raken?

  • U heeft in contact gestaan met een MRSA-besmette patiënt
  • U heeft recent in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis gewerkt
  • U heeft onlangs in een buitenlands ziekenhuis gelegen
  • U heeft recent in het buitenland een medische behandeling ondergaan
  • U bent in het verleden met MRSA besmet geraakt
  • U werkt mee of woont op een bedrijf voor intensieve veehouderij (kalveren, vleeskuikens of varkens)

De diagnostiek van infecties berust op het kweken van de stafylokok. Bij een negatieve uitslag is er geen sprake van een MRSA infectie. Dat wordt als negatief aangeduid.

Als je drager bent van MRSA heeft dit voor jou, als je gezond bent, geen gevolgen. Dit geldt ook voor de gezonde mensen in jouw omgeving. Hoewel je in je eigen omgeving de resistente bacteriën wel kunt overdragen, kun je zonder problemen je dagelijkse dingen doen. Zoals boodschappen doen, visite ontvangen, naar school, werk of een verjaardag gaan. Je hoeft met de mensen waar je mee samenwoont niet anders om te gaan dan je gewend bent.
Je kunt familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen. Dat is geen probleem. Als je zwanger bent, is er ook geen risico voor jou zelf of voor de ongeboren baby.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment