Immuunhematologie

Wat betekent de uitslag van Immuunhematologie (lymfocyten-subpopulaties?

Diagnostiek bij vermoeden van een afweerstoornis.


De specifieke cellulaire immuniteit (lymfocytensubpopulaties) worden op afwijkingen onderzocht

 • B-lymfocyten (CD19+)
 • B-lymfocyten aandeel
 • T-lymfocyten (CD3+)
 • T-lymfocyten (aandeel)
 • T-helper cellen (CD4+)
 • CD4+ cellen (aandeel)
 • T-suppressor cellen (CD8+)
 • CD8+ cellen (aandeel)
 • cytotox. cellen (CD56+/CD3+)
 • cytotoxische cellen (aandeel
 • NK-cellen (CD3-/CD16+56+)
 • NK-cellen (aandeel)
 • Killer-cellen, totaal (aandeel)
 • geactiv.T-cellen (CD3+/HLA DR)
 • geact.T-cellen(CD3+/HLA DRaandeel)
 • CD4+/CD8+ quotient

Daarna volgt de conclusie van het lab.

De uitslag is goed als er staat:
De kwantificering van de lymfocyten populatie duidt op dit ogenblik niet op een cellulair immuundefect.

Nadere uitleg onderdelen van de immuumstatus:

T-Lymfocyten of wel CD3 cellen
Zeggen iets voer primaire en secundaire immunodeficiënties, monitoring van HIV-infecties, hematologische systemische ziekten
Gebruikte methode: Flowcytometrie methode (volbloed lysis methode, directe immunofenotypering)
Vermindering bij: SCID, CVID, Di-George syndroom, Nezeloff-syndroom, Wiskott-Aldrich-syndroom, thymoom, secundaire immunodeficiëntie, duursporten
Toename bij: infecties, T-celneoplasmata (verdere diagnostiek met speciale antilichamen noodzakelijk)

CD4-T- Lymfocyten of wel CD3+/CD4+-Cellen, helpercellen
Verlaagd bij: virale infecties, continu in HIV-infectie, rokers, medicijnen, duursporters, multiple sclerose, longontsteking, sarcoïdose
Toename: mogelijk graviditeit, soms met bacteriële infecties, auto-immuunziekten

CD8-T-Lymphozyten ofwel CD3+/CD8+-Zellen, Suppressorcellen
Verlaagd bij: virale infecties, continu in HIV-infectie, rokers, medicijnen, duursporters, multiple sclerose, longontsteking, sarcoïdose
Toename: mogelijk bij zwangerschap, soms met bacteriële infecties, auto-immuunziekten

T-lymfocyten actieve Lymfocyten T- CD3+/HLA-DR+-Cellen
Het aandeel geactiveerde T-lymfocyten is vaak verhoogd bij systemische virale infecties. Het kan worden gebruikt om de voortgang van de HIV-infectie
te beoordelen en valt onder de therapie in het referentiebereik.

Cytotoxische T-Zellen CD3+/CD56+Zellen
Verhoogde cytotoxische T-cellen worden soms aangetroffen bij chronische ontstekingsprocessen.
Het aandeel geactiveerde T-lymfocyten is vaak verhoogd bij systemische virale infecties. Het kan worden gebruikt om de voortgang van HIV-infectie
te beoordelen.

Natural Killer-cellen (NK-cellen) 
Deze vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem in weefsels en perifeer bloed. Ze kunnen met virus geïnfecteerde of kwaadaardige getransformeerde cellen detecteren en lyseren zonder pre-sensibilisatie. Hiervoor gebruiken ze speciale receptorsystemen. Elke persoon ontwikkelt een individueel immuunresponsenrepertoire, dat afhankelijk is van verschillende factoren zoals leeftijd, ras en de onderliggende ziekte. De NK cellen zijn meestal verminderd bij tumorpatiënten.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment