Genetische lactose-intolerantie

Wat betekent de uitslag van Genetische lactose-intolerantie?

Men spreekt van lactose-intolerantie wanneer je lichaam het moeilijk heeft om melk en melkproducten te verteren. Dit komt omdat je een tekort hebt aan een goed werkend enzym lactase (=hypolactasie). Dan krijg je na het eten of drinken van melkproducten klachten als braken, krampen, diarree of winderigheid. Lactose-intolerantie kan je heel wat last bezorgen, maar is doorgaans niet gevaarlijk.
Lactose is een suiker dat alleen verteerd kan worden wanneer voldoende lactase, een darmeiwit, aanwezig is in je darmen. Mensen met hypolactasie maken niet voldoende lactase aan. Het kan ook zijn dat er wel voldoende lactase is, maar dat het eiwit niet goed werkt. De lactose blijft dan in de darm aanwezig. De winderigheid komt deels doordat bacteriën in de dikke darm zich te goed doen aan te veel lactose en deze vergisten. 

Lactose-intolerantie is geen allergie.

Erfelijke lactose-intolerantie (hypolactasie, volwassen vorm) wordt gemeten middels

Genetisch onderzoek naar:

  • LCT -13910T->C  en
  • 22018-G 

Er wordt gemeten of voor deze genen een erfelijk afwijking geldt.  Kinderen kunnen tot een bepaalde leeftijd nog wel tegen lactose, maar bij deze volwassen vorm verdwijnt de tolerantie voor lactose bij het volwassen worden.

Mogelijke uitslagen zijn:

Negatief: er zijn geen afwijkingen gevonden.

Heterozygoot er is een enkele genafwijking gevonden afkomstig van een van de twee ouders

Het voorvoegsel "hetero" betekent anders.

Homozygoot dubbele genafwijking gevonden afkomstig van beide ouders.

Het voorvoegsel "homo" betekent hetzelfde. 

Homozygoot MTHFR betekent dat je twee exemplaren hebt van hetzelfde mutante allel, het is daarom iets ernstiger dan de heterozygoot variant. 

Hoe vaak komt het voor?
De klassieke vorm van lactose-intolerantie komt vaak voor. De mogelijkheid om voldoende lactase aan te maken, is erfelijk bepaald. Tot 18% van de bevolking in Noord-Europa heeft hypolactasie. Bij mensen met Aziatische of Afrikaanse origine ligt dit percentage nog hoger.
Kinderen onder de 5 jaar hebben er over het algemeen geen last van. Zij maken immers voldoende lactase aan om melk te kunnen verteren. Een aangeboren vorm van lactose-intolerantie bij zuigelingen bestaat, maar is zeer zeldzaam. Er bestaat ook een tijdelijke vorm van lactose-intolerantie. Die kan optreden na een langdurige ontsteking van de darmen. De darmen zijn dan tijdelijk beschadigd waardoor er onvoldoende lactase voorhanden is. Zo kun je klachten krijgen die even aanhouden na een darminfectie, maar die daarna vanzelf weer verdwijnen.

Wat kunt u doen?
Een strikt lactose- of melkvrij dieet is niet nodig, maar na de diagnose is het het beste om alle zuivelproducten gedurende 2 à 3 weken te vermijden. Daarna kunt u opnieuw melkproducten gebruiken naargelang het verdragen wordt. Het is mogelijk dat u geen klachten heeft na een glas melk, maar wel na meerdere glazen of wanneer u producten die melk bevatten combineert. Lactose-intolerantie is in feite dosisafhankelijk: hoe meer lactose u inneemt, hoe meer klachten u kunt hebben.  Het is echter het meest logische en het beste om melk en melkproducten (zoals boter en yoghurt) te vermijden. Bedenk dat ook sommige broodsoorten en andere bakkerijproducten lactose kunnen bevatten. Bovendien wordt melk vaak gebruikt in tal van bereidingen zoals bepaalde worsten en melkchocolade.

Melk is een bron van calcium. Calcium is een heel belangrijk mineraal, en de belangrijkste bouwsteen van het skelet. Als u alle melk en aanverwante melkproducten achterwege laat, moet je er wel voor zorgen dat je alsnog voldoende calcium inneemt.

Heeft een lactosearm dieet geen effect, raadpleeg dan opnieuw uw arts. Er kan eventueel ook sprake zijn van nog een andere aandoening zoals coeliakie of glutenintolerantie.

Er bestaan capsules die lactase bevatten. Het is bewezen dat deze capsules goed werken. Die neemt u in vlak voor een maaltijd. 

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment