uitgebreid bloedbeeld

Wat betekent de uitslag van uitgebreid bloedbeeld?

Uitgebreid bloedbeeld inclusief Leuco Diff. Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met de ziekten van het bloed, beenmerg en lymfeklieren.

De normaalwaarden (referentiewaarden) van hemoglobine zijn onder andere afhankelijk van leeftijd en geslacht. 

Een verhoogd hemoglobine kan het gevolg zijn van:

 • uitdroging
 • verhoogde aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg
 • ernstige longziekten
 • Langdurig verblijf op grote hoogte (>2000 meter)

Een verlaagd hemoglobine kan het gevolg zijn van:

 • ijzergebrek of gebrek aan de vitaminen foliumzuur en vitamine-B12
 • erfelijke hemoglobine afwijkingen zoals bij sikkelcel anemie of thallassemie
 • erfelijke aandoeningen van rode bloedcellen
 • lever afbraak (levercirrose)
 • overmatig bloedverlies
 • verhoogde afbraak van rode bloedcellen
 • nierziekten
 • chronische ontstekings-ziekten
 • slecht functionerend beenmerg (aplastische anemie)

Hematocriet

Verlaagd:
Verlaagd hematocriet duidt op bloedarmoede, bijvoorbeeld veroorzaakt door ijzergebrek. Andere oorzaken van een verlaagd hematocriet kunnen zijn vitaminegebrek, een bloeding, leverziekten of kanker. Verder onderzoek is nodig om de oorzaak van de bloedarmoede op te sporen.

Verhoogd:
Verhoogd hematocriet wordt meestal veroorzaakt door uitdroging. Inname van voldoende vocht lost dit probleem meestal op. Een andere oorzaak van een hoog hematocriet kan de ziekte polycytemia vera zijn. Hierbij worden in het beenmerg te veel rode bloedcellen aangemaakt. Ook komt verhoogd hematocriet voor als de longen niet goed functioneren waardoor het lichaam te weinig zuurstof krijgt. Om dit zuurstofgebrek te compenseren maakt het beenmerg meer rode bloedcellen aan en dat leidt tot verhoogd hematocriet.

RBC(erytrocyten) - Rode bloedcellen        
Verlaagd bij een bloedarmoede. Verhoogd bij een toegenomen aanmaak en bij vloeistof verlies door diarree, uitdroging of brandwonden.

MCV

Verhoogd:
Een te hoge MCV waarde kan duiden op bloedarmoede ten gevolge van tekort aan vitamine B12 en/of foliumzuur.

Verlaagd:
Een te lage MCV waarde kan duiden op bloedarmoede ten gevolge van ijzergebrek. Ook bij patiënten met thalassemie (afwijking van het hemoglobine eiwit in de rode bloedcellen) is de MCV te laag.

MCHC - Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration   
Kan verlaagd zijn als het MCV verlaagd is. Een verhoging hangt af van de hoeveelheid hemoglobine dat in een rode bloedcel past.

WBC (leukocyten) - Witte bloedcellen       
Verhoogd bij infecties, ontstekingen en kanker. Verlaagd bij medicijngebruik(bijvoorbeeld methotrexaat), bij sommige auto-immuunziekten, bij sommige ernstige infecties en bij het niet goed werken van het beenmerg.

Trombocyten

Verhoogd:
Infecties en ontstekingen, ijzergebrek en miltverwijdering kunnen het aantal trombocyten tijdelijk verhogen. Soms komt een hoog trombocyten aantal voor zonder aanwijsbare reden en zonder gevolgen. Ook kan in geval van bepaalde beenmergziekten (zogeheten myeloproliferatieve ziekten) het aantal trombocyten verhoogd zijn. Bij deze beenmergziekten kan zowel een bloedingsneiging voorkomen als het makkelijker vormen van een stolsel (trombose).

Verlaagd:
Een laag trombocyten aantal kan worden veroorzaakt door een verminderde aanmaak van trombocyten in het beenmerg of door een versnelde afbraak in het bloed. In beide gevallen kan het aantal trombocyten zo laag worden dat er spontaan bloedingen optreden.

Leucocyten differentiatie

Waarom deze test?
Om aard, hoeveelheid en werking van de vijf verschillende soorten witte bloedcellen te bepalen en daarmee het functioneren van het afweersysteem te onderzoeken.

Wat wordt getest?
De diff test bepaalt de aard, hoeveelheid en werking van de witte bloedcellen in het bloed. De test onderscheidt de vijf verschillende soorten witte bloedcellen (neutrofielen, lymfocyten, monocyten, eosinofielen en basofielen).

Bij de diff wordt gemeten of deze cellen in de juiste hoeveelheden aanwezig zijn en of ze normale eigenschappen hebben. Deze informatie helpt bij het vaststellen van specifieke afwijkingen van het afweersysteem.

Witte bloedcellen worden in het beenmerg aangemaakt en gebruikt in het afweersysteem om het lichaam te beschermen tegen infecties veroorzaakt door ziekteverwekkers als bacteriën, virussen of parasieten.

Wanneer wordt deze test gedaan?
De diff biedt inzicht in de aanmaak en werking van de verschillende soorten witte bloedcellen. De test maakt meestal deel uit van een compleet bloedonderzoek, dat de dokter kan aanvragen bij zeer uiteenlopende aandoeningen.

Op basis van een diff kan worden achterhaald of het afweersysteem voldoende in staat is infecties te bestrijden en om de ernst van allergische reacties en bacteriële infecties te onderzoeken.

Diff wordt ook gebruikt om beenmergaandoeningen en/of bloedkanker (leukemie) vast te stellen en het beloop te volgen.

Wat betekent de uitslag?
De referentiewaarden kunnen verschillen per laboratorium. Globaal kunnen de volgende waarden aangehouden worden:

 • Basofiele granulocyten:
 • Eosinofiele granulocyten:
 • Lymfocyten: 1,0-4,0 x 109/liter
 • Monocyten:
 • Neutrofiele granulocyten: 1,5-9,0 x 109/liter 

 Interpretatie uitslagen witte bloedcellen

 Type witte bloedcel

 Verhoogd

 Verlaagd

 Neutrofielen

 • bacteriële infectie
 • ontstekingen
 • beenmergziekten (zeer verhoogd) bijv. chronische myeloide
       leukemie (CML)
 • ernstige infecties
 • gebruik van bepaalde medicijnen

 Eosinofielen

 • allergie
 • ontsteking van de huid
 • parasitaire infecties
 • sommige beenmergziekten
 • infecties

 Basofielen

 • bloedkanker (leukemie)
 • chronische ontstekingen
 • voedselallergie
 • bijwerking stralingstherapie

 Lymfocyten

 • virale infecties 
 • bloedkanker (leukemie)
 • ziekten die het afweersysteem
       aantasten (HIV)

 Monocyten

 • ontstekingen
 • infecties
 • beenmergaandoeningen
 • sommige soorten bloedkanker

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment