Bloedbeeld

Wat betekent bloedbeeld?

Hemoglobine

De normaalwaarden (referentiewaarden) van hemoglobine zijn onder andere afhankelijk van leeftijd en geslacht. 

Een verhoogd hemoglobine kan het gevolg zijn van:

    uitdroging

    verhoogde aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg

    ernstige longziekten

    Langdurig verblijf op grote hoogte (>2000 meter)

Een verlaagd hemoglobine kan het gevolg zijn van:

    ijzergebrek of gebrek aan de vitaminen foliumzuur en vitamine-B12

    erfelijke hemoglobine afwijkingen zoals bij sikkelcel anemie of thallassemie

    erfelijke aandoeningen van rode bloedcellen

    lever afbraak (levercirrose)

    overmatig bloedverlies

    verhoogde afbraak van rode bloedcellen

    nierziekten

    chronische ontstekings-ziekten

    slecht functionerend beenmerg (aplastische anemie)

WBC(leukocyten)    Witte bloedcellen    

Verhoogd bij infecties, ontstekingen en kanker. Verlaagd bij medicijngebruik(bijvoorbeeld methotrexaat), bij sommige auto-immuunziekten, bij sommige ernstige infecties en bij het niet goed werken van het beenmerg

Trombocyten

Verhoogd: Infecties en ontstekingen, ijzergebrek en miltverwijdering kunnen het aantal trombocyten tijdelijk verhogen. Soms komt een hoog trombocyten aantal voor zonder aanwijsbare reden en zonder gevolgen. Ook kan in geval van bepaalde beenmergziekten (zogeheten myeloproliferatieve ziekten) het aantal trombocyten verhoogd zijn. Bij deze beenmergziekten kan zowel een bloedingsneiging voorkomen als het makkelijker vormen van een stolsel (trombose).

Verlaagd: Een laag trombocyten aantal kan worden veroorzaakt door een verminderde aanmaak van trombocyten in het beenmerg of door een versnelde afbraak in het bloed. In beide gevallen kan het aantal trombocyten zo laag worden dat er spontaan bloedingen optreden.


Place comment