Ostase bot-isoenzym BAP

Wat betekent de uitslag van Ostase?

Deze test meet de botspecifieke alkalische fosfatase (BAT) in het menselijke serum wat een indicator is van osteoblastische activiteit in het menselijke botweefsel. Aangenomen wordt dat serumconcentraties van BAP de metabolische status van osteoblasten weerspiegelen. Osteoblasten zijn cellen in het bosweefsel die belangrijk zijn bij botaanmaak.

Een nauwkeurige beoordeling van het botmetabolisme is van cruciaal belang voor het bepalen van de ernst van een metabole botziekte en de respons op therapie. Meting van serumniveau ’s van BAP is nuttig gebleken bij het evalueren van mensen met de ziekte van Paget,osteomalacie,primaire hyperparathyreoidie,renale osteodystrofie,osteoporose en botmetastasen.

Verhoogde serumspiegels van BAP wordt gezien bij aandoeningen die worden gekenmerkt door overmatige botturover en botverlies,waaronder bij postmenopauzale vrouwen,osteoporose, Paget,hyperparatheyreoidie en bij uitgezaaide kanker.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment