Nikkelvergiftiging

Wat betekent de uitslag van een Nikkelvergiftiging?

Om een nikkelvergiftiging op te sporen. Nikkel is een zwaar metaal, een sporenelement en een giftige stof. (HB of Serum of urine). Het wordt gebruikt in de metaalindustrie, de verwerking van roestvrij staal, vet en olie. Ook in de sieradenindustrie en bij het galvaniseren. Chronische nikkelvergiftiging kenmerkt zich door: allergie, huid- en slijmvliesreacties, Bij grote concentraties kan het ook kankerverwekkend zijn. Een nikkeltoename in het bloed (serum) wordt ook gevonden bij ernstige brandwonden, hartinfarct en beroerte.

Wat wordt getest?
Nikkel is een zilverwit, giftig metaal dat aanwezig is in de aardkorst. Vooral in industriële omgevingen, maar ook in cosmetica, sieraden, tandapparaten, voeding en kookgerei en andere bronnen is nikkel te vinden. De (langdurige) blootstelling aan nikkel, vooral in industriële en professionele omgevingen, brengt echter aanzienlijke gezondheidsrisico's met zich mee. Het lichaam is niet gebouwd om zwaar metaal te verwerken. Het metaal is inert en heeft geen biologische activiteit. In sommige gevallen veroorzaakt contact met nikkel dan ook tot problemen bijvoorbeeld aan de longen, de huid en de nieren. Vooral de beroepsblootstelling aan nikkel vormt een risicofactor dus het voorkomen van deze blootstelling voorkomt ook de totstandkoming van symptomen. Normaal gesproken is de nikkelopname uit de omgeving zo gering dat het niet tot schade voor de gezondheid leidt. Acute (kort, grote hoeveelheid) of chronische (langdurig, lage hoeveelheid) blootstelling aan nikkel kan echter leiden tot een nikkelvergiftiging en ernstige gezondheidsproblemen.

Wanneer wordt deze test gedaan?
De dokter laat de nikkeltest doen als iemand klachten heeft die passen bij een nikkelvergiftiging.

Klachten bij een acute vergiftiging zijn:

Volgende toxische symptomen verschijnen mogelijk als gevolg van een overmatige blootstelling aan nikkel:

 • algemeen: een algemeen ziek gevoel (malaise), en chronische ontsteking als gevolg van een auto-immuunziekte, hoofdpijn, koorts, slapeloosheid,
       een lage bloeddruk (hypotensie) of een hoge bloeddruk (hypertensie), zweten
 • haar: mannelijke kaalheid
 • hart: een hartaanval, een versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen, myocarditis (ontsteking van de hartspier)
 • huid: bloedingen, cyanose (blauwzucht van huid, nagels en lippen), eczeem (chronische huidziekte met droge huid en jeukende huid), een huiduitslag
       of nikkeldermatitis, bestaande uit een jeuk aan de vingers, de handen en de onderarmen
 • kanker: borstkanker, mondkanker, longkanker, neuskanker, halskanker, prostaatkanker, darmkanker
 • lever: leverschade
 • luchtwegen: ademhalingsproblemen, astma (chronische ontsteking van de luchtwegen in de longen), bronchitis (ontsteking van de
       luchtpijpvertakkingen), een chronische hoest, een longontsteking, een strak gevoel op de borst, een verminderde longfunctie, kortademigheid,
       longfibrose (littekenweefsel in de longen), pijn op de borst
 • maag en darmen: braken, buikpijn, diarree, misselijkheid
 • nieren: nierschade, nieroedeem
 • spieren: spierpijn, spiertrekkingen, tetanie (spierkrampen door elektrolytenstoornissen)
 • voortplanting: onvruchtbaarheid, een verminderd aantal spermacellen, een miskraam en aangeboren afwijkingen.
 • zenuwstelsel: duizeligheid, een depressie, een ontwikkelingsachterstand, prikkelbaarheid, problemen met het gezichtsvermogen, suïcidale gedachten
       (gedachten over zelfdoding), verlamming, vertigo.
 • De dokter kan de nikkeltest ook aanvragen om na te gaan of er ernstige gevolgen zijn als bekend is dat iemand blootgesteld is geweest aan nikkel.
       Ook mensen die vanwege hun werk in aanraking komen met nikkel worden regelmatig onderzocht.

Sporenelementen en zware metalen

 • nikkelmoet normaliter lager dan 10 nmol/l
 • Als u voor uw beroep aan nikkel wordt blootgesteld worden waarden tot  250 nmol/l geaccepteerd BAT (TRGS 903, 2006)
 • nikkel (urine) ten opzichte van creatinine moet lager dan  20.0 nmol/g  aangeven.

Wat betekent de uitslag?

Normaal
Een normale nikkelwaarde betekent dat iemand, in ieder geval tijdens de periode van testen, niet blootgesteld geweest is aan teveel nikkel.

Verhoogd
Een verhoogde nikkelwaarde betekent dat iemand blootgesteld geweest is aan te veel nikkel. Aan de hoogte is echter niet te zien aan hoeveel nikkel iemand blootgesteld geweest is. Een acute nikkelvergiftiging wordt behandeld door de patiënt veel water te laten drinken en te laten braken of de maag leeg te pompen.

Verlaagd
Een verlaagde nikkelconcentratie is geen probleem. Het lichaam heeft namelijk geen nikkel nodig.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment