Lood

Wat betekent de uitslag van Lood?

De test meet het loodgehalte in bloed. Lood is een zwaar metaal dat aanwezig is in het milieu en dat giftig is voor het lichaam. Blootstelling aan lood (omgevingslucht, voeding) kan schade veroorzaken aan de hersenen, organen en zenuwstelsel. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen zonder symptomen onomkeerbare schade veroorzaken.

Vroeger werd lood gebruikt in verf, in benzine, in waterleidingen en in sommige huishoudelijke artikelen. Het gebruik van lood is tegenwoordig sterk verminderd maar het wordt nog steeds toegepast in veel producten en industriële processen. Opname van lood kan leiden tot zwakte, bloedarmoede, moeheid, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en gewichtsverlies. Daarnaast kunnen de nieren, het zenuwstelsel en voortplantingsorganen worden aangetast. Tot de risicogroep behoren mensen die beroepshalve of vanwege een hobby met lood te maken hebben en mensen die in (oude) huizen wonen waar nog loden (waterleiding) buizen in verwerkt zijn.

Ook kinderen jonger dan 6 jaar lopen een verhoogd risico omdat zij de neiging hebben om van alles in hun mond te stoppen en het lood snel opnemen. Het kan leiden tot cognitieve achterstand, gedragsstoornissen en vertraagde ontwikkeling. Juist kinderen zijn zeer gevoelig voor de effecten van lood omdat ze nog in de groei zijn.

Wanneer wordt deze test gedaan?
De dokter zal een loodtest aanvragen bij vermoeden dat de klachten van een patiënt passen bij een overmatige blootstelling aan lood, vooral als de patiënt behoort tot een risicogroep. Ook wordt de test gebruikt om het effect van een behandeling te volgen.

Bij het vermoeden op loodvergiftiging wordt soms ook het zink protoporfyrine (ZPP) bepaald. ZPP kan verhoogd zijn bij een loodvergiftiging, omdat lood de aanmaak van hemoglobine verstoort.

Als er met een vingerprik een verhoogde waarde wordt vastgesteld, moet deze test worden herhaald met bloed afgenomen uit een ader.

Wat betekent de uitslag?

Normaal
Kinderen zijn gevoeliger voor de gevolgen van lood dan volwassenen. Daarom is voor hen de maximale hoeveelheid gesteld op 100 microgram per liter, terwijl dit bij niet-zwangere volwassenen maximaal 250 microgram per liter is. Ook zwangere vrouwen mogen niet boven het 100 microgram per liter komen omdat lood de placenta kan passeren.

Verhoogd
Een te hoge waarde in het bloed betekent een recente of chronische blootstelling aan lood. Lood verplaatst zich langzaam van het bloed naar tanden en botten. Een lage hoeveelheid in het bloed wil dus nog niet zeggen dat er weinig lood in het lichaam zit.

Sterk verhoogd
Bij meer dan 450 microgram per liter moet de bron van de loodvergiftiging worden weggenomen en mag iemand bijvoorbeeld niet meer naar het werk als daar de blootstelling aan lood plaatsvindt. Bij hoeveelheden boven de 700 microgram per liter moet met spoed worden behandeld. Behandeling bestaat uit medicijnen die lood kunnen binden waarna het lood via de urine het lichaam verlaat.

Bij een man is de uitslag goed als deze onder de 1.44 μmol/l ligt ofwel onder de 300 μg/l
Dit is een andere eenheid waarin deze test ook uitgedrukt kan worden.

Bij een vrouw tussen de 18 - 69 jaar is de uitslag goed als deze onder de 0.34 μmol/l ligt ofwel onder de 70 μg/l
Voor een vrouw die in een industrie, waarbij met lood gewerkt wordt, boven de 45 jaar wordt de waarde tot 1.44 μmol/l getolereerd (ofwel

BLW (Biologische Leit-Werte) is de waarde voor iemand die niet met lood werkzaam is.
BAR (Biologische ArbeidsstoffReferenzwerte) is de waarde voor iemand die met lood werkzaam is.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment