Kwik

Wat betekent de uitslag van Kwik?

De test meet de hoeveelheid kwik in bloed of urine. Het lichaam heeft geen kwik nodig en de hoeveelheid in bloed of urine is laag. Kwik komt in heel lage hoeveelheden voor in onze leefomgeving en we nemen het op door inademing, via de huid of met het eten van bijvoorbeeld vis, dat relatief veel zware metalen bevat waaronder kwik.

Normaal gesproken is de kwikopname uit de omgeving zo gering dat het niet tot schade voor de gezondheid leidt. Acute (kort, grote hoeveelheid) of chronische (langdurig, lage hoeveelheid) blootstelling aan kwik kan echter leiden tot een kwikvergiftiging en ernstige gezondheidsproblemen.

Waarom deze test?
Om een kwikvergiftiging op te sporen of om het effect van een behandeling van een kwikvergiftiging te volgen.

Wanneer wordt deze test gedaan?
De dokter laat de kwiktest doen als iemand klachten heeft die passen bij een kwikvergiftiging.

Klachten bij een acute vergiftiging zijn:

 • brandend gevoel in mond en longen
 • hoesten, problemen met ademhalen en zwaar gevoel op de borst
 • minder plassen
 • misselijkheid, overgeven en diarree
 • versnelde hartslag.
 • Klachten bij een chronische vergiftiging zijn:
 • nierproblemen
 • problemen met horen, proeven en ruiken
 • slecht zicht, of tunnelvisie
 • tintelen of trillen van armen en benen
 • problemen met lopen
 • geïrriteerdheid.

De dokter kan de kwiktest ook aanvragen om na te gaan of er ernstige gevolgen zijn als bekend is dat iemand blootgesteld is geweest aan kwik. Ook mensen die vanwege hun werk in aanraking komen met kwik worden regelmatig onderzocht.

Sporenelementen en zware metalen

 • kwik (urine) moet normaliter lager dan 15 nmol/l
 • Als u voor uw beroep aan kwik wordt blootgesteld worden waarden tot   150 nmol/l geaccepteerd BAT (TRGS 903, 2006)
 • kwik (urine) ten opzichte van creatinine moet lager dan  20.0 nmol/g  aangeven.

Wat betekent de uitslag?

Normaal:
Een normale kwikwaarde betekent dat iemand, in ieder geval tijdens de periode van testen, niet blootgesteld geweest is aan teveel kwik.

Verhoogd:
Een verhoogde kwikwaarde betekent dat iemand blootgesteld geweest is aan te veel kwik. Aan de hoogte is echter niet te zien aan hoeveel kwik iemand blootgesteld geweest is. Een acute kwikvergiftiging wordt behandeld door de patiënt veel water te laten drinken en te laten braken of de maag leeg te pompen.

Verlaagd:
Een verlaagde kwikconcentratie is geen probleem. Het lichaam heeft namelijk geen kwik nodig.

Amalgaam als tandvulling
Vroeger werden andere materialen gebruikt om gaatjes te vullen. De dure oplossing was gaatjes te laten vullen met goud. Ook werd goud gebruikt voor kronen en bruggen. Goud is duurzaam en er zitten geen giftige stoffen in. Een nadeel van goud is dat het erg duur is. Daarom werden gaatjes vroeger bijna altijd gevuld met een goedkoper alternatief, amalgaam. Dit amalgaam kan schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid omdat amalgaam een mix is van goedkope makkelijk te bewerken materialen waaronder kwik.

Echter, in Nederland zijn amalgaamvullingen niet verboden en als je voor de goedkoopste optie kiest zijn er nog steeds tandartsen die je kiezen met amalgaam vullen, ongeveer een derde van de tandartsen gebruikt amalgaam nog steeds als goedkoopste manier om een gaatje te vullen.

Dat deze amalgaamvulling de minst goede optie is voor je gezondheid is al langer een veelbesproken thema.  Amalgaam is een legering van kwik en andere metalen. Vaak zitten er korreltjes metaal in het kwik vermengd. Meestal zijn deze metalen zilver of tin en soms wordt er ook koper toegevoegd aan dit mengsel. Door de koper wordt het mengsel sterker en zal het minder snel corroderen of op een andere manier beschadigd raken.

Kwikvergiftiging voor vullingen
De meeste onderzoeken wat betreft het effect van amalgaamvullingen komen tot de conclusie dat de hoeveelheid kwik te laag is om gezondheidsklachten te veroorzaken. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat amalgaam daarom geen gezondheidsrisico is.

Zelfs al is aangetoond dat kwik heel erg slecht voor je gezondheid is, vindt onze overheid dat het toch is toegestaan om aan hele kleine hoeveelheden kwik blootgesteld te worden.

Dat dit amalgaam zogenaamd geen kwaad kan wordt bijvoorbeeld ook tegengesproken door het feit dat in sommige landen zoals Noorwegen amalgaamvullingen inmiddels zijn verboden.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment