Ifobt DikkeDarmkankertest

Wat betekent de uitslag van Ifobt DikkeDarmkankertest?

De bepalingsmethode: als er hemoglobine aanwezig is in de ontlasting, bindt dat in de testvloeistof aan zogenaamde antilichamen tegen menselijk hemoglobine. Die ‘klontering’ zorgt voor een troebeling in de testbuis. In de analyseapparatuur worden lichtstralen door de testbuis gestuurd. Naarmate er meer troebeling is (en dus meer hemoglobine) worden die lichtstralen meer gehinderd; de daardoor ontstane afwijking van lichtsterkte die wordt gemeten is een maat voor de hoeveelheid bloed in de ontlasting.

Er zijn 3 soorten uitslagen mogelijk;

1. uitslag op uw labrapport kleiner dan 50: De uitslag is gunstig (
In het kader van het bevolkingsonderzoek is er geen aanleiding voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis. U hoeft niets te doen. Over twee jaar krijgt u opnieuw een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Bent u vanaf dat moment ouder dan 75 jaar, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.

2. Uitslag op uw labrapport hoger dan 50:  Er is bloed in uw ontlasting gevonden
Wat betekent dit? De test toont geen kanker aan, maar de aanwezigheid van bloed in de ontlasting. Dit kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium van darmkanker zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen. Om te weten te komen of er sprake is van darmkanker of poliepen, is vervolgonderzoek nodig.

3. Geen uitslag bekend
Het is ook mogelijk dat er nog geen uitslag bekend is. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. U krijgt dan het verzoek om opnieuw de ontlastingstest uit te voeren.

Betrouwbaarheid

Uit grote onderzoeken is gebleken dat ongeveer 1 op de 12 mensen tussen 55 en 75 jaar een positieve testuitslag krijgt. De kans dat een belangrijke afwijking in de darmen met een eenmalige test wordt opgespoord is 60% tot 85%.

Een test kan ook ten onrechte positief zijn. Dat wil zeggen dat er bij aanvullend onderzoek geen afwijkingen worden gevonden. De kans hierop is 50%.

Deze test spoort alleen bloed op in de ontlasting. Als er een kwaadaardig gezwel in de darmen zit dan is de uitslag van de test vrijwel altijd positief. Omdat er in dit geval meestal wel bloed in de ontlasting zit. Bij een (kleine) poliep is dit niet altijd het geval. Omdat er niet altijd sprake is van bloed in de ontlasting bij een poliep is de betrouwbaarheid van de test in deze situatie ook lager.
 Op de gebruiksaanwijzing van de test staat ook nadere uitleg over de gevoeligheid en de nauwkeurigheid. Een positieve test betekent 50% kans op een afwijking maar ook 50% dat er niets aan de hand is. De enige test die vrijwel 100% gevoelig en nauwkeurig is, is een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie). Een dergelijk onderzoek is echter te belastend en ook te duur om als screeningsinstrument in te zetten bij patiënten zonder klachten of zonder verhoogd risico.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment