GFR (MDRD-formule) nierfunctie

Wat betekent de uitslag van GFR (MDRD-formule) nierfunctie?

De MDRD-formule voor een schatting van de GFR bij de uitslag van een serum kreatinine.
Deze GFR (MDRD) berekening kunt u uitsluitend bij de Creatinine waarde bestellen.

Op het rapport komt te staan GFR (MDRD) is …ml/min/1,73m2.

De berekening is afhankelijk van:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Etniciteit

Patiënten zonder aanwijzigingen voor nierschade en een GFR  groter dan 60.0 ml/ min/1..73m2 hebben hoogst waarschijnlijk geen nierziekte. Patiënten met een aanwijziging voor nierschade volgens beelddiagnostiek, nierbiopt of met een albuminurie hebben wel met grote waarschijnlijkheid een nierziekte, ook als de GFR  groter dan 60.0 ml/min/1.73m2 is. Referentie: Dtsch Arztebl Int 2009; 106(51-52): 849-54

Het serum kreatinine geeft slechts beperkte informatie over de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR). Daarom wordt vaak een schatting gemaakt van de kreatinineklaring met behulp van de formule van Cockroft en Gault. Deze formule maakt gebruik van leeftijd, geslacht, gewicht en serumkreatinine. De recent ontwikkelde 4-punts MDRD-formule schat de werkelijke GFR. De formule, die is gebaseerd op data van de Modification of Diet in Renal Disease Study, maakt ook gebruik van leeftijd, geslacht en serumkreatinine, maar niet van het gewicht. De nierstichting in Nederland, Engeland en Amerika bevelen de MDRD-formule aan om vroegtijdig nierfunctiestoornissen op te sporen.

De formule ziet er als volgt uit: GFR (MDRD) (ml/min/1,73 m2) = 186 X ( serumkreatinine (umol/l) / 88,4)-1,154 X leeftijd (in jaren)–0,203 X 0,742 (indien vrouw).

Bent u van het negroïde ras dan moet u zelf de geschatte GFR vermenigvuldigen met 1,21.

Bij een GFR

Voor wie geldt deze formule  niet?
De MDRD-formule is niet gekalibreerd voor:

 • mensen jonger dan 18 jaar
 • mensen met een sterk afwijkend lichaamsoppervlak
 • etnische groeperingen anders dan het blanke of negroïde ras
 • patiënten met spierziekten, paraplegie of quadriplegie
 • patiënten met acute nierinsufficiëntie
 • ondervoede mensen
 • mensen met een vegetarisch dieet
 • zwangeren

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment