Creatinine

Wat betekent de uitslag van Creatinine?

De test meet de hoeveelheid creatinine in urine. Creatinine is een afvalstof die ontstaat bij de afbraak van kreatine in de spieren.

Creatinine speelt een rol bij de productie van energie die nodig is voor de werking van spieren. Het afbraakproduct Creatinine wordt uit het lichaam verwijderd via urine. Hiervoor moet creatinine uit het bloed worden gehaald door de nieren. De bloedspiegels van creatinine zijn daardoor een goede maat voor de nierfunctie. De hoeveelheid creatinine die het lichaam produceert is afhankelijk van de lichaamslengte en de spiermassa. Mannen hebben daardoor veelal een hogere creatinineconcentratie in het bloed dan vrouwen en kinderen.

De creatininewaarde kan verhoogd zijn door verschillende oorzaken:

 • een ontsteking in de nier (glomerulonefritis, pyelonefritis) als gevolg van een bacteriële infectie beschadiging van niercellen
       door vergiftiging (inname van een schadelijke stof) of als bijwerking van een geneesmiddel. 
 • een auto-immuunziekte als gevolg van processen die de afvoer van urine hinderen: prostaatziekte, nierstenen.
 • een verminderde doorbloeding van het nierweefsel voorbeeld door shock, uitdroging, hartfalen, vaatziekte en complicaties
       van diabetes.
 • een tijdelijke verhoging treedt op bij spierbeschadiging, bij voorbeeld door een trauma.

Een verlaagde waarde is meestal geen reden voor ongerustheid. Alle situaties waarbij de spiermassa afneemt (zoals bedlegerigheid, amputatie van een arm of been, ouderdom) gaan gepaard met een verlaging van de creatinineconcentratie. Een lichte verlaging van de creatinineconcentratie kan optreden tijdens de zwangerschap. (HK)

In de drugsscreening wordt deze test gebruikt om te bepalen of het wel om zuivere urine gaat, die niet verdunt is om de resultaten gunstiger te laten uitvallen. Bij een uitslag tussen de referentiewaarden gaat het dus om een niet verdunde portie urine.

Tevens wordt een sample check gedaan , als deze tussen de 85 – 105 % ligt wil dat zeggen dat het monster uit voldoende urine bestaat om betrouwbare testresultaten te bieden.

Immunochemische drugscreening in urine (semikwantitatief)

 • Cannabis (urine) uitslag is niet aantoonbaar als deze onder de afkapwaarde van 20.0 μg/l ligt.
 • Als het resultaat hoger dan 20.0 μg/l ligt, zijn er cannabinoiden gevonden.

  Beschikbare consulten:
  -Telefonisch consult HelloDoc
Place comment