Chloride

Wat betekent de uitslag van Chloride?

Een verhoogd chloride komt voor bij uitdroging. Het kan ook wijzen op een zogeheten metabole acidose waarbij het lichaam basen verliest wat leidt tot een zure toestand van het bloed. Ook bij hyperventilatie (te snel ademen) wat leidt tot een zogeheten respiratoire alkalose kan het chloridegehalte licht verhoogd zijn.

Een verlaagde hoeveelheid chloride gaat vaak gepaard met een verlaagde hoeveelheid natrium. Verlies van chloride en natrium komt bijvoorbeeld voor bij langdurig overgeven of maag suctie (leegpompen van de maag). Een verlaagd chloridegehalte kan ook wijzen op zogeheten metabole alkalose waarbij de hoeveelheid base in het lichaam te hoog is. Ook bij chronische longziekten kan het chloride verlaagd zijn.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment