Arseen

Wat betekent de uitslag van Arseen?

Deze bloedtest wordt gedaan om te beoordelen of iemand aan te veel arseen is blootgesteld. 

Gebruikte laboratoriummethode: ICP-MS. Referentiebereik

De uitslag is goed als deze lager is dan 133nmol/l.

Arsenicum wordt gebruikt in de metaal-, glas- en keramische industrie. Bovendien zit het in voedsel (vis, zeelvruchten, enz.). Chronische intoxicatie: carcinogene, mutagene en teratogene effecten, polyneuropathie, grijsbruine huidverkleuring, palmaire en plantaire hyperkeratose, haaruitval. Arseen is een natuurlijke semi-metaalachtige chemische stof die zich in het grondwater bevindt. Een overmatige blootstelling aan arseen (inslikken of inademen) veroorzaakt tal van symptomen aan het bloed, de hersenen, de huid, de maag, de darmen en de nagels. De arsenicumvergiftiging ontstaat acuut (plots) of chronisch (geleidelijk). Personen die werken met arsenicum moeten daarom voorzorgsmaatregelen treffen om een arseenvergiftiging te voorkomen. Een acute vergiftiging door arsenicum is levensgevaarlijk.

Deze test is ook mogelijk uit urine.

 Beschikbare consulten:

Telefonisch consult HelloDoc   

Place comment