Aluminium

Wat betekent de uitslag van Aluminium?

Waarom wordt aluminium getest? Beoordeling van beroepsmatige blootstelling, monitoring van dialysepatiënten, diagnose van aluminiumintoxicatie.

Gebruikte methode: ICP-MS dat wil zeggen inductief gekoppelde plasmamassaspectrometer (Eng.: inductively coupled plasma mass spectrometer). Het betreft een koppeling van een inductief gekoppeld plasma(ICP) met een massaspectrometer. Daardoor wordt de bepaling mogelijk gemaakt van metalen en sommige niet-metalen, met zeer grote gevoeligheid.

De uitslag is goed: als deze lager is dan 0.30 μmol/l.

De uitslag is verhoogd:

- 0.37-2.22 μmol/l: dan is er sprake van een verhoogde Aluminiumwaarde.

- 2.22-3.70 μmol/l: Concentratie duidend op een ziektebeeld, monitoring is aanbevolen.

Is uw uitslag hoger dan:

- 6.66 μmol/l: Concentratie met osteodystrofie, afwijkingen die in verband kunnen worden gebracht met chronisch nierfalen of aandoeningen van mineraalmetabolisme.

- 7.40 μmol/l: Concentratie die kan leiden tot hersenletsel.

Een klinisch relevante aluminiumdeficiëntie is nog niet bekend. Verhoogde belasting in de industrie (elektrotechniek, voertuigbouw), bij dialyse (aluminium houdende fosfaatbinders en dialysaatoplossingen) en antacida.

Bot- en gewrichtspijn en spontane breuken kunnen duiden op een aluminium overbelasting.

Beschikbare consulten:

Telefonisch consult HelloDoc   

Place comment