CA125 - Carcinogeen antigeen 125

Wat betekent de uitslag van CA125 - Carcinogeen antigeen 125?

Tumormarkers zijn stoffen, meestal eiwitten, die uw lichaam maakt als reactie op kanker of die door de kanker zelf gemaakt worden. Sommige tumormarkers horen bij één soort kanker, andere komen voor bij meerdere soorten. Deze stoffen bewijzen niet dat er een tumor zit: we vinden ze ook bij andere ziektes en zelfs bij gezonde mensen. De uitslag alleen zegt dus niet alles. Tumormarkers kunnen helpen een diagnose te stellen, maar alleen in combinatie met ander onderzoek. De stoffen zeggen een ziekenhuis vooral veel over het verloop van uw ziekte.

Bij bestelling heeft u bij opmerkingen aangegeven dat u akkoord gaat met het verzenden van de resultaten en accepteerde u de mogelijkheid dat geestelijk belastende resultaten kunnen worden gevonden.

Wij kunnen slechts de testen uitvoeren en u de gemeten waarden doorgeven, voor verdere interpretatie van deze testen dient u zich tot een medisch specialist te wenden.

Referentiewaarde

De klinische betekenis van CA 125 is vooral monitoring van (chemo)-therapie bij ovariumcarcinoom.

Wat betekent de uitslag?
De referentiewaarde voor CA 125 is 35 kU/L (35 U/ml) of kleiner. Een normale waarde van CA 125 kan eierstokkanker niet uitsluiten. Van belang is dat CA 125 bij het vervolgen tijdens de therapie steeds door hetzelfde laboratorium wordt bepaald. Dit omdat er verschillen zijn tussen bepalingsmethoden van de laboratoria.

Verhoogd:
Als CA 125 stijgt tijdens of na een behandeling van eierstokkanker betekent dit over het algemeen dat de kanker niet reageert of teruggekomen is na de behandeling. Verder kan CA 125 verhoogd zijn bij zwangerschap en bij niet-kwaadaardige tumoren. Bij mensen zonder tumor kan CA 125 verhoogd zijn bij levercirrose of ontstekingen aan diverse vliezen zoals het buikvlies, longvlies of het hartzakje.

Andere aandoeningen waarbij CA 125 verhoogd kan zijn, zijn onder andere: longkanker, borstkanker en darmkanker, maar ook bij goedaardige aandoeningen zoals endometriose, levercirrose of ontstekingen van vliezen (buikvlies, longvlies of het hartzakje). Ook kan CA 125 verhoogd zijn bij zwangerschap en tijdens de menstruatie. Het feit dat CA 125 onder diverse omstandigheden verhoogd kan zijn, geeft ook aan waarom deze tumormarker niet gebruikt kan worden om te screenen voor ovariumkanker.

In het algemeen geldt voor tumormarkers dat deze alleen worden gebruikt om de kanker te vervolgen bij de patiënt. Tumormarkers zijn niet geschikt om te gebruiken voor het screenen van patiënten op de aanwezigheid van kanker.

Verlaagd:
Als CA 125 daalt tijdens een behandeling voor eierstokkanker betekent dit over het algemeen dat de kanker reageert op de behandeling. Hierbij is de snelheid van het verdwijnen van de stof uit het bloed belangrijk. Hoe sneller de stof na de behandeling uit het bloed verdwenen is, hoe groter de kans dat de kanker reageert op de behandeling. Een snelle afname is echter geen garantie; het kan zijn dat de ziekte alsnog terugkomt.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment