aPTT

Wat betekent de uitslag van aPTT?

Deze test wordt gedaan om bloedstollingsproblemen te onderzoeken. Daarnaast wordt de test gebruikt om de werking van bloedverdunners (bijvoorbeeld heparine) te volgen.

Met de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) wordt onderzocht hoe lang het duurt voordat het bloed stolt. Bloedstolling is een zeer complex proces dat bestaat uit een reeks opvolgende chemische reacties tussen verschillende stollingsfactoren, die in de lever worden aangemaakt. De tijd die nodig is om in het bloedmonster een stolseltje te vormen heet geactiveerde partiële tromboplastinetijd en wordt gemeten in seconden. Een te snelle stolling leidt tot een vergroot risico op trombose en te langzame stolling kan leiden tot ernstige bloedingen. De test kan gebruikt worden door mensen die  lijden aan bloedingsneiging, stollingsneiging of een ernstige leverziekte. Soms wordt de test aangevraagd door vrouwen die bij herhaling miskramen krijgen; het zou kunnen zijn dat te veel stollingsremmers in het bloed een miskraam veroorzaken.

Verlaagd:
Een verkorte aPTT stoltijd, kan wijzen op een verhoogde hoeveelheid stollingsfactor type VIII in het bloed. Deze stollingsfactor is vaak tijdelijk verhoogd na een acute ontsteking of verwonding.

Verhoogd:
Een verlengde aPTT stoltijd, betekent dat het vormen van een stolsel langer duurt dan verwacht. Meestal is er iets aan de hand met de stollingsfactoren, stoffen die het lichaam aanmaakt in de lever en die nodig zijn om het bloed te laten stollen. Een verlengde aPTT-test kan veroorzaakt worden door:

 • een tekort aan stollingsfactoren, bijvoorbeeld door een erfelijke afwijking (bijvoorbeeld ziekte van Von Willebrand);
 • remmers van stollingsfactoren. Soms is het een specifieke remmer van een stollingsfactor waarmee patiënten met
       bloedingsneiging worden behandeld. Zo krijgen mensen met hemofilie A (bloedingsneiging) stollingsfactor VIII toegediend,
       maar het middel werkt niet bij patiënten die een specifieke remmer van stollingsfactor VIII in hun bloed hebben;
 • behandeling met heparine als bloedverdunner;
 • behandeling met coumarine als bloedverdunner kan ook een verlenging van de aPTT-test geven, maar deze behandeling wordt
       niet met deze test gecontroleerd;
 • leukemie.

  Beschikbare consulten:
  -Telefonisch consult HelloDoc
Place comment