Reverse T3 Schildklier

Wat betekent de uitslag van Reverse T3 Schildklier?

Reverse T3 wordt door thyroxine (T4) aangemaakt en heeft als rol is om de werking van T3 te blokkeren. Wanneer iemand lijdt aan chronische stress dan zullen de bijnieren aanvankelijk een overmaat aan cortisol produceren. De cortisol zal op zijn beurt de omzetting van T4 naar T3 te remmen. Dan wilt u zeker niet dat de Reverse T3 te hoog is, omdat deze de omzetting van T4 naar T3 blokkeert. Een hoge Reverse T3 komt vaker voor bij mensen met hypothyreoïdie en Hashimoto, maar in sommige gevallen ook bij mensen met hyperthyreoïdie en de ziekte van Graves.

De huisarts kijkt normaliter naar de  hoeveelheid TSH en T4. Maar er zijn twee hormonen die men meestal niet meet; reverse T3 (rT3) en T3. Uw lichaam maakt rT3 aan, om van het overschot aan T4 af te komen. Als elders in het lichaam echter meer energie wordt gevraagd, gaat de productie rT3 omhoog. Bijvoorbeeld door stress of een actief immuunsysteem. Op die manier zorgt het lichaam ervoor dat het energieverbruik aangepast wordt door de schildklier trager te laten werken. Het lijkt ontzettend veel op T3, de sleutel past in het slot, maar de deur gaat niet open.

Het kan dus zijn dat uw TSH hoog-normaal is en uw T4 normaal. Uw huisarts zegt dan dat er niks mis is met uw schildklierhormoon, maar misschien is T3, uw actieve schildklierhormoon, laag en uw rT3 hoog. Dan is er wel degelijk iets mis.

RT3 helpt bij de diagnose van de "zieke euthyroid" syndroom. Reverse triiodothyronine (rT3) verschilt van triiodothyronine (T3) voor watbetreft de jodium atomen. De meerderheid van de rT3 die in het bloed wordt gevormd door de verwijdering van jodium.

Het rT3 niveau heeft de neiging om het  T4-niveau te volgen: laag hypothyreoïdie en hoog in hyperthyreoïdie. Daarnaast zijn er verhoogde niveaus van rT3 waargenomen bij verhongering, anorexia nervosa, ernstig trauma, leverfunctiestoornissen, na een operatie, bij  een ernstige infectie, en bij patiënten met brandwonden (dat wil zeggen, "ziek euthyroid" syndroom). Het sick euthyroid syndrome, vroeger ook wel 'non-thyroidal illness' genoemd, is geen echte ziekte. Het komt voor bij ernstige, meestal acute ziekten waarbij de gehalten van T3 en soms ook T4 in het bloed dalen. Het TSH-gehalte is daarbij vaak normaal en men gaat er dan ook van uit dat er waarschijnlijk sprake is van adaptatie en dat de patiënt in feite euthyreoot is. Bij herstel stijgen T3 en T4 weer tot normaal en wordt er soms een geringe TSH-stijging gezien die kort duurt. Als alleen het T3 verlaagd is, spreekt men ook wel over het 'low T3-syndrome'.

Voor iemand die abnormale RT3 niveaus, zal de medische oplossing eenvoudig zijn om de schildklier aandoening aan te pakken.
Dus bijvoorbeeld bij  hypothyreoïdie, zal de arts meestal slechts synthetische schildklierhormoon voorschrijven. Als een persoon met hyperthyreoïdie of de ziekte van Graves 'toevallig een hoge RT3 hebben, dan is het medisch protocol zal hetzelfde blijven, wat betekent dat het geven van de persoon thyreostatica medicatie of het aanbevelen van radioactief jodium. Artsen die wel aandacht besteden aan de Reverse T3, zullen meestal ofwel de dosering van T4 en verlagen of de   patiënt aanbevelen  om T3 te nemen.
Het geven van medicijnen neemt echter de oorzaak niet weg. Als de bijnieren het probleem zijn, dan moet men het bijnierprobleem aanpakken.

RT3 verhoogd
De hypofyse is niet de enige die het niveau van het schildklierhormoon reguleert. De lever helpt ook mee. De lever zet een deel
van de T4 (het minder actieve schildklierhormoon) om in de meer actieve vorm T3. Heeft u te veel T3 gekregen of als het signaleringssysteem denkt dat u te veel T3 heeft, dan zal de lever T4 omzetten in een ander inactief hormoon, namelijk rT3.

De lever produceert dit ook als het van mening is dat uw lichaam energie moet besparen bijv. wanneer er sprake is van een voedseltekort of er te hoge eisen aan het lichaam worden gesteld (stress).

T4 kan  in rT3 worden omgezet, bijvoorbeeld in het geval van laaggradige ontsteking.

Meer over laaggradige ontstekingen leest u hier:
https://bloedwaardentest.nl/hs-crp-ontsteking-of-infectie-hs-crp/
https://info.bloedwaardentest.nl/negen-tips-om-ontstekingswaarden-bloed-verlagen/
https://info.bloedwaardentest.nl/ken-jij-jouw-triggerfoods/

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc


Place comment