Anti-TSH-receptor antistoffen (ziekte van Graves schildklier)

Wat betekent de uitslag van Anti-TSH-receptor antistoffen (ziekte van Graves schildklier)?

Ook wel bekend als: schildklier antistoffen, thyroïd autoantistoffen, TSH-receptor antistoffen, TSI, thyroïd stimulerende antistoffen, thyroïd blokkerende antistoffen. Officiële naam: TSH-receptor antistoffen.

Deze test wordt uitgevoerd als er sprake is van een te snel werkende schildklier. Aanwezigheid van TSH-receptorantistoffen bij een te snel werkende schildklier leidt tot de diagnose ziekte van Graves. TSH-receptorantistoffen worden ook bepaald bij zwangeren die de ziekte van Graves hebben of dit in het verleden gehad hebben. Hiermee kan het effect van de ziekte van Graves voor het kind.

De test bepaalt de aanwezigheid van TSH-receptorantistoffen tegen schildkliercellen. Veel schildklierziekten worden veroorzaakt door autoantistoffen. Deze ontstaan wanneer het immuunsysteem per ongeluk (bestanddelen van) schildkliercellen als ‘vreemd' (niet lichaamseigen) beschouwt en antistoffen aanmaakt om deze cellen te kunnen vernietigen. Het zijn zogeheten autoantistoffen omdat het immuunsysteem in actie komt tegen eigen schildkliercellen. Ze kunnen allerlei schildklierafwijkingen veroorzaken, zoals schildklierontstekingen (thryreoïditis), beschadiging van schildklierweefsel en/of verstoring van de schildklierfunctie.

TSH-receptorantistoffen kunnen zowel een stimulerende als een remmende werking hebben op de schildklier, maar de stimulerende werking komt verreweg het meeste voor.

Bij een te snelwerkende schildklier en de aanwezigheid van TSH-receptorantistoffen binden deze antistoffen aan de schildklier en veroorzaken een te hoge hoeveelheid FT4 in het bloed. Klachten die hierdoor ontstaan zijn bijvoorbeeld: hartkloppingen, kortademigheid bij inspanning, last van warmte, overmatig transpireren, nervositeit en gewichtsverlies.

Bij een te traag werkende schildklier worden er vaak anti-TPO-antistoffen gevonden en wordt er gesproken over de ziekte van Hashimoto. Klachten bij een te traag werkende schildklier zijn: vermoeidheid, kouwelijkheid, gewichtstoename, droge huid, haarverlies, verlaging van de stem en obstipatie.

TSH-receptorantistoffen wordt bepaald wanneer er onduidelijk oorzaken zijn bij een niet goed werkende schildklier. In sommige gevallen worden zowel bij een te snel als een te traag werkende schildklier TSH-receptorantistoffen en anti-TPO-antistoffen aangevraagd. Het heeft echter de voorkeur om bij een te snelwerkende schildklier TSH-receptorantistoffen en bij een te traag werkende schildklier anti-TPO-antistoffen aan te vragen.

Aanwijzingen voor een afwijking veroorzaakt door schildklier autoantistoffen zijn: een vergrote schildklier en/of afwijkende bloedwaarden voor TSH en (vrij) T4. Ook mensen met een andere autoimmuunziekte (bijvoorbeeld reuma of SLE, systemisch lupus erythematose) hebben een grotere kans om autoantistoffen tegen de schildklier te maken.

TSH-receptor-auto-al.:

  • Als de uitslag kleiner dan
  • Een uitslag tussen 1.75 - 2.0  is dubieus
  • Uitslag boven 2.0 is afwijkend.
  • In 40-80 % van de gevallen van ziekte van Graves wordt een verhoogde waarde gevonden.
  • Bij ziekte van Hashimoto is deze waarde in minder dan 10 % afwijkend.

Normaal:
Er zijn geen algemene normale waarden voor deze test beschikbaar. De referentiewaarden hangen af van de gebruikte testmethode, die per laboratorium kan verschillen. Daarom heeft ieder laboratorium eigen normale waarden.

Licht verhoogd:
Licht verhoogde TSH-receptorantistofwaarden kunnen voorkomen bij patiënten met een autoimmuunziekte van de schildklier; meestal is er dan sprake van de ziekte van Graves. De test is echter niet specifiek, want de TSH-receptorantistoffen kunnen ook licht verhoogd zijn bij mensen die lijden aan andere auto-immuunziekten, zoals diabetes of reuma; er hoeft dan niet altijd sprake te zijn van de ziekte van Graves.

Sterk verhoogd
Sterk verhoogde TSH-receptorantistofwaarden komen voor bij de ziekte van Graves, maar kunnen ook voorkomen bij andere auto-immuunziekten van de schildklier zoals de ziekte van Hashimoto.

In het algemeen geldt dat aanwezigheid van TSH-receptorantistoffen wijst op een mogelijke autoimmuunziekte van de schildklier. Hoe hoger de TSH-receptorantistofwaarden, hoe groter de kans dat er daadwerkelijk een autoimmuunziekte van de schildklier is.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment