Aspergillus-Antigeen

Wat betekent de uitslag van Aspergillus-Antigeen?

Deze test meet de besmetting met de schimmel Aspergillus in serum.

INFECTIE-DIAGNOSTIEK

Verlaagd:
Aspergillus fumigatus al.  Als de titer lager is dan 1:80 is de uitslag goed.

Als de uitslag op de 1:80 ligt is het een grensgeval en wordt verder getest op specifieke antistoffen tegen apergillus fumatus , als deze lager zijn dan 30 is er geen sprake van een besmetting met asperfillus.

Verhoogd:
Als de uitslag hoger is dan 30 is er wel sprake van een besmetting.

Meer dan 90% van aspergillose wordt veroorzaakt door A. fumigatus. De detectie van A. fumigatus-antistoffen of de significante toename van de titer wijst op een infectie. Na succesvolle therapie is er gewoonlijk een significante afname van de titer.

Aspergillus fumigatus is een schimmel die zich vermeerdert zich door sporen. De schimmel kan groeien bij een temperatuur tussen 12-56 °C.

De schimmel kan bronchopulmonale allergische aspergillose veroorzaken bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. Een spore kan uit gaan groeien bij 37 °C, de lichaamstemperatuur van de mens. Bij gezonde mensen wordt deze schimmel door het immuumsysteem meestal snel onschadelijk gemaakt.

De Methode 

Galactomannan is een component van de celwand van de schimmel Aspergillus  en opgenomen tijdens de groei. Detectie van galactomannan in bloed wordt gebruikt voor de diagnose van invasieve aspergillose infecties bij mensen. Dit wordt uitgevoerd met monoklonale antilichamen in een dubbele sandwich ELISA ; deze test van Bio-Rad Laboratories werd goedgekeurd door de FDA in 2003 en is van matige nauwkeurigheid. De test is vooral nuttig bij patiënten die stamceltransplantatie  hebben gehad.

Vals positieve Aspergillus galactomannan  kunnen wordt gevonden bij  patiënten die intraveneuze behandeling met antibiotica of materialen waarin gluconaat of citroenzuur zoals sommige bloedplaatjes transfusie verwerkt is.

Aspergillus fumigatus komt overal in het natuurlijke milieu voor en kan ook gevonden worden in de neus, keel en slokdarm van gezonde mensen.

Blootstelling aan Aspergillus fumigatus bij mensen met een verminderd immuunsysteem kan aspergillose veroorzaken; een infectie van de long. Vooral leukemiepatiënten met beenmergtransplantatie hebben een verhoogd risico. Ziekteverschijnselen zijn koorts, zwakheid, pijn in de borst, onverklaarbaar gewichtsverlies, hoofdpijn, hartruis, bloed in de urine of afwijkende urinekleur en rechte, smalle lijntjes van kapotte bloedvaatjes onder de nagels. Aspergillus fumigatus is ook de veroorzaker van de ziekte bij broed van de honingbij, waarbij het broed gemummificeerd wordt.

Aspergillose  wordt ook wel Boerenlong genoemd.

Aspergillose is een allergische reactie van de longen, veroorzaakt door schimmels van het geslacht Aspergillus. Deze ziekte wordt ook wel boerenlong of duivenmelkersziekte genoemd, omdat de schimmels vooral groeien in beschimmeld hooi, graan, dierenvoeders en uitwerpselen van vogels. Vandaar ook dat mensen en beroepsgroepen die veel met deze producten te maken hebben, zoals arbeiders in de landbouw, moutverwerkende industrie, champignonkwekerijen, maar ook dierenverzorgers in laboratoria en duivenmelkers een groter risico lopen.

De belangrijkste verschijnselen zijn kortademigheid en hoest, die een paar uur na blootstelling aan de schimmel op kunnen treden. Vanwege het feit dat ook andere verschijnselen kunnen optreden zoals koorts, koude rillingen en hoofdpijn kan deze aandoening ook verward worden met een telkens terugkerende griep of astma. Voorkomen van het in aanraking komen met de schimmels is de beste remedie.

Het beleid bij een patiënt bij wie invasieve aspergillose vermoed wordt, vereist een multidisciplinaire aanpak die gericht moet zijn op de vroege diagnostiek en behandeling van deze aandoening. Op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van invasieve aspergillose is in de afgelopen jaren veel onderzoek verricht. Vooral de toepassing van moleculair-biologische diagnostiek, betere beeldvormende technieken en de ontwikkeling van minder toxische geneesmiddelen kunnen in de toekomst leiden tot betere behandelingsresultaten bij patiënten met invasieve aspergillose.

Beschikbare consulten:

-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment