Chlamydia

Wat betekent de uitslag van Chlamydia?

Chlamydia is een bacterie die je kunt krijgen en overdragen wanneer je seks met iemand hebt. In Nederland is het de meest voorkomende Seksueel overdraagbare aandoening. Je kunt de bacterie lange tijd bij je dragen zonder het te weten. Maar 10-30% van de vrouwen krijgt er direct klachten door. Toch kan de bacterie ongemerkt schade aanbrengen. De bacterie kan zich ophouden in de baarmoedermond, maar kan zich ook verder verspreiden naar de baarmoeder, eileiders en buikholte. Dat gebeurt bij ongeveer 10-20% van de vrouwen die besmet raakt met chlamydia. Als de eileiders geïnfecteerd zijn, kan er schade optreden. De eileider kan afgesloten raken en er kunnen verklevingen ontstaan.

Klachten bij een Chlamydia-infectie bij de vrouw zijn pijn of een branderig gevoel bij plassen en  bloedverlies na geslachtsgemeenschap en bloedverlies bij pilgebruik. Acute Chlamydia-infecties zijn met gevoelige laboratoriumtechnieken, zoals PCR uit de cervix of urine bij man, relatief eenvoudig op te sporen, en zijn adequaat te behandelen met een medicatie. Echter, bij ongeveer 70% van de besmette vrouwen verloopt de infectie zonder symptomen, waardoor deze onopgemerkt en onbehandeld blijft.

In deze gevallen kunnen de antistoffen gemeten worden om te zien of er sprake is van een doorlopen infectie.

Als echtparen niet zwanger kunnen worden kan deze infectie nl hiervan de oorzaak zijn.

Met deze bloedtest wordt gekeken of er antistoffen zijn tegen chlamydia. Als deze antistoffen gevonden worden, dan heb je waarschijnlijk vroeger een infectie met chlamydia gehad. 

Negatieve uitslag
Als je een negatieve uitslag hebt, dan zijn er geen chlamydia antistoffen in je bloed gevonden. Je hebt dan zeer waarschijnlijk geen infectie met chlamydia gehad in het verleden. De kans op schade aan de eileiders door een infectie is niet groot. Voorlopig is vervolgonderzoek niet nodig. Mocht de zwangerschap langer uitblijven, dan kan later alsnog verder onderzoek gedaan worden.

Positieve uitslag
Als je een positieve uitslag hebt, dan zijn er antistoffen in je bloed gevonden. Je hebt dan waarschijnlijk in het verleden een infectie gehad met chlamydia. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de infectie nog actief is. Dit kan onderzocht worden met urine of met een uitstrijkje van de baarmoedermond. Je kunt schade hebben aan de eileiders. Verder onderzoek zoals een echo  of kijkoperatie is dan nodig.

Actieve infectie
Als je een actieve infectie hebt, dan hebben jij en je partner een behandeling met antibiotica nodig. Dit is nodig om eventuele verdere schade te voorkomen. Voordat je een echo of kijkoperatie krijgt, moet de infectie behandeld zijn. Als er chlamydiabacteriën in je baarmoedermond zitten, kunnen ze anders met dit onderzoek in je eileiders terechtkomen en dan alsnog een infectie veroorzaken. Bij klinische verdenking op een acute infectie wordt aanbevolen om een uitstrijkje  van urethra en/of cervix in te sturen voor Chlamydia trachomatis PCR test.

Beschikbare consulten:
-Telefonisch consult HelloDoc

Place comment